Skip to main content
Търсене

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СЕКТОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Курсът ще се проведе в партньорство с ВиК Енерджи груп и Mеждународната асоциация на ВиК дружествата във водосборния басейн на река Дунав (IAWD) и има за цел да увеличи познанията на служителите от ВиК отрасъла по отношение на енергийната ефективност във водоснабдяването и канализацията. Обучението се осъшествява в рамките на програма Дунавско партньорство за обучения (Danube Learning Partnership (D-LeaP).

То е ориентирано към управители на ВиК дружества, мениджъри на пречиствателни станции и главни енергийни инженери, както и служители на оперативни позиции.

Програмата ще включва три уъркшопа. Първият от тях ще бъде теоретичен и ще бъде насочен към проследяване и подготовка на мерки за подмяна на помпени агрегати в съчетание с монтаж на фотоволтаици.

Планиран е втори тридневен уъркшоп, с посещение от обучаемите на ВиК дружество, което е бенефициент по проект за енергийна ефективност, свързан с подмяна на помпени агрегати или създаване на фотоволтаични централи.

Техническите партньори ще бъдат фирми, работещи в областта на помпените агрегати, както и такива, ангажирани с изграждането на фотоволтаични централи. По време на втория уъркшоп обучаемите могат да видят на място, както и да присъстват на демонстрации на работата със закупеното обурудване. След уъркшопа курсистите ще имат време, в което ще могат да подготвят свой идеен проект за изграждане на фотоволтаични централи или оптимизиране и подмяна на помпени агрегати за компанията, в която работят с помощта и менторството на обучителите, който впоследствие може да бъде използван като предварително предложение на съответната кмпания.

Третият уъркшоп ще представи защита на самото проектно предложение и отново ще бъде тридневен и присъствен. По време на неговото времетраене участниците ще имат възможност да защитят своя идеен проект и да гарантират, че е с необходимото ниво на детайл. Всеки участник, завършил успешно курса ще получи и сертификат за преминало обучение по енергийна ефективност в сектор водоснабдяване и канализация. Най-добрите разработки не само ще подпомогнат управленските решения в съответния ВиК оператор, но и ще бъдат отличени със специална награда.

Първият етап ще се проведе от 05 до 07 март (вкл.) 2024 г. в гр. София, хотел Рила, ул. Цар Калоян №6
Краен срок за регистрация: 28 февруари 2024 г.

Таксата за участие за трите етапа е 2000 лв. В нея са включени всички необходими учебни материали, обяд, кафе-паузи, официална вечеря, нощувки за всички дни предвидени в обучението, както и други организационни разходи. Регистрацията става чрез попълнен от Вас регистрационен формуляр от бутона по-долу.

За текуща информация, актуална програма и други подробности за събитието можете следите тази публикация. Оставаме на разположение за въпроси и коментари на служебния ни и-мейл: bwa.sofia@gmail.com.

Translate »