Skip to main content
Търсене

Град Омуртаг – станал емблема на „суша“, превърнал се в нарицателно за безводие

През октомври 2022 г. в Омуртаг се събират подписи с искане за обявяване на бедствено положение заради тежкия воден режим в града. Проблемът с липсата на вода в региона е дългогодишен, причината е продължителното засушаване и липсата на вода във водоизточника в Кипилово, както и силно амортизираната и остаряла вътрешна водопроводна мрежа.

В края на същата година жители на Омуртаг блокират главния път София – Варна заради проблемите с безводието в града. От години местните са на режим на водата. През последните два месеца чешмите потичат веднъж на две седмици.

През 2023 г. протестите продължават.

Министър Цеков набеляза стъпки за решаване на водния проблем

На 1 август 2023 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков свика работна среща в Търговище, на която бе обсъден нерешеният през последните години проблем с целогодишния режим на водата за Омуртаг.

„Държавата ще се намеси по-сериозно в решаването на водния проблем на Омуртаг с всички законови норми, ако набелязаните краткосрочни мерки не дадат резултат. Имаме дългогодишен проблем със законосъобразността на изграждането и качеството на довеждащия водопровод от яз. „Ястребино“. Благодарение на колегите от ВиК – Търговище този водопровод е саниран в частите, в които е дефектирал, изпитан е и в момента има разумна увереност, че до гр. Омуртаг може да се подава вода от порядъка на 15 до максимум 30 л/сек“. Това заяви министър Цеков. На срещата бяха набелязани стъпки от всички ангажирани с казуса институции, за да получат жителите на града достъп до постоянно течаща вода за питейно-битови нужди. В срещата участваха експерти от МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, областният управител на област Търговище Гергана Цонева, кметът на Омуртаг Ешреф Ешрефов, представители на водоснабдителното дружество ВиК ООД – Търговище и на гражданските сдружения „Вода за Омуртаг“ и „Искам вода за Омуртаг“.

„За да стигне тази вода до гражданите, община Омуртаг трябва да ремонтира помпените станции. Имаме уверението от страна на кмета, че от гледна точка на осигуряването на електрозахранване, към 10 август всичко ще е готово. Имам готовност веднага след това да насроча приемателни комисии, така че да бъде прието електрозахранването“, каза още регионалният министър.

Андрей Цеков допълни, че екип експерти от МРРБ ще остане в града в следващите дни за оглед на място съвместно с представители на ВиК оператора и на община Омуртаг. Целта е да набележат всички мерки, които трябва да бъдат взети, така че технически към края на месец август да е възможно тези 15 – 30 л да влязат във водопроводната мрежа. Предстои провеждането и на втора среща.

Според министър Цеков за решаването на проблема със законността на построените съоръжения и въвеждането им в експлоатация ще е необходимо обявяването на търпимост, което ще стане след промени в Закона за устройство на територията и ще засяга и други обекти като магистрални участъци и язовири. Планира се проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ да бъде предложен на народните представители за обсъждане през септември.

Министърът напомни, че МРРБ има сключено споразумение с община Омуртаг за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на стойност 2,6 млн. лв. без ДДС. 50% от сумата е преведена и със средствата се ремонтират водопроводи в ниската зона на града. Цеков увери, че общината може да кандидатства за останалата част от финансирането, след като приключи първия етап от предвидената работа.

По време на работното си посещение днес министър Цеков се запозна на място и със състоянието на пречиствателна станция за питейни води „Ястребино“ от едноименния язовир. Съоръжението подава 114 л/сек пречистена вода с добри качества за жителите на град Антоново и за още 11 селища в региона. Станцията ще пречиства водата и за жителите на Омуртаг, след като водопроводът от язовира бъде пуснат в експлоатация.

В отговор на въпрос от медии регионалният министър посочи, че безводието, особено за Северна България, е много сериозно през летния сезон. Като причина за него той определи хроничния недостиг на инвестиции във ВиК отрасъла. И допълни, че темата не може да бъде решена без преосмисляне на националната политика в областта на ВиК и без привличането включително и на частни инвестиции.

В момента засегнати от режим на водоподаването са общо 78 000 жители в 41 общини в страната.

ВиК дружество и граждани заедно проправят пътя на водата към Омуртаг

Автор: Гражданско обединение „Вода за Омуртаг“

Настъпва повратна точка в историята на Омуртаг. Преди Бъдни вечер, 2023 г., в градчето потича вода от чешмитеосигурено е допълнително водоподаване от язовир „Ястребино“. Заслугата е на Държавното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище и гражданското обединение „Вода за Омуртаг“. Точно 20 години след началото на опитите за въвеждане в експлоатация на водопровода „Ястребино“ това най-после се случва – за града е осигурено допълнително водоподаване от едноименния язовир.

Водоснабдителната система „Ястребино“, клон „Омуртаг“, работи за първи път. Тя е в пробен етап и е под денонощно наблюдение от експертен екип – инженери, проектанти и лаборанти. През 2023 г. е тествана широкообхватно – изпитвани са довеждащият водопровод, помпените станции, автоматизацията, контролните пана и др. Водата е санитарно обработвана многократно, проби на качеството са правени по цялото трасе и в съоръженията. Ресурсът идва от една от най-добрите пречиствателни станции в България – ПСПВ „Ястребино“ – съоръжение с двустепенно стъпало на пречистване и клетки с черен въглен. С тази вода през последните 11 години са снабдявани общо 11 населени места.

И така, в края на декември 2023 г. този непреодолим от десетилетия комунален проблем е решен. Продължителното безводие престава благодарение на методологични и синхронизирани действия на главния инженер на ВиК Търговище – Красимир Неделчев и група ентусиазирани граждани от обединението – Магдалена Славова, инж. Пепи Попова-Добрева, Константин Константинов, Славка Иванова. Заедно, точно като водата – капка по капка, проправят път на водата до населението на Омуртаг.

Повече от 51 години безводие – жесток опит, който ще се помни

Градът може да се „похвали“ с половинвековен жесток опит в безводието, по време на който се изпитва издръжливостта и търпението на населението. Съвременен Омуртаг не е имал постоянно водоподаване цели 51 години. Градът помни само воден режим. По 6 месеца в годината оцелява на ръба на съвременен апокалипсис. Водоподаване има само 2 пъти седмично – в сряда и неделя, за средно час и половина. През останалата половина на годината, която се води благосклонна, Омуртаг живее на режим от водоподаване: сутрин – обед – вечер за по около 2 часа. Адреси на по-високи терени и етажи имат вода за 20 минути през деня. До имоти, разположени в ниското, вода не достига по 20 дена. През годините има случаи, когато се осъществяват по общо 3 водоподавания на месец за по час. Най-тежката схема на режим досега продължава до 13 януари 2023 г. с начало сезон есен – зима.

Карстовият извор Кипилово, разположен в област Сливен, на 45 км от Омуртаг, е единственият водоизточник за града до декември. Изворът е с оскъден дебит шест месеца в годината. Съоръжението е амортизирано, разположено в пресечена местност, трудно проходима, високо в планината. А по довеждащото трасе до Омуртаг достигат по едва 2 – 4 л/сек.

Човешкото право за достъпът до чиста вода не засяга Омуртаг

Отговорните институции дълго време не спазват правото на гражданите на Омуртаг да има достъп до чиста питейна вода. Слепи и глухи за проблема, те изоставят населението да се спасява само. Успяват да се разминават със закона година след година, промъквайки се между капките десетилетия наред.
Властта „тренира“ гражданите, използвайки „синдрома на сварената жаба“ – експеримент, който демонстрира привикването към нездравословна среда на живот. Този експеримент доказва как едно мъчение, прилагано системно и дозирано, постепенно започва да се възприема не като изтезание, а като статукво.

Политически победи по време на суша

Водата на Омуртаг е използвана като средство в предизборни и следизборни политически съревнования през цялата история на съвременния град. Населеното място става заложник на вечно неизпълнявани обещания от страна на властта.

Миналото не подозира какво ще донесе бъдещето

Още в първия брой на местната преса „Омуртагски вести“, напечатан на 27 септември 1935 г., има текст, който описва желанието на тогавашния кмет на града Стефан Ноев да завърши вече започнатото водоснабдяване на града. Ноев е управник с много заслуги за благоустрояването на населеното място.

От статията става ясно, че той е бил в командировка в София „във връзка с водоснабдяването на града, откриването на реалка и с уреждането на някои въпроси, свързани със стопанския и икономическия възход на града“ и е останал много доволен от постигнатите резултати. На кмета тържествено е обещан безлихвен заем за Омуртагската община с 20-годишен срок на погасяване, с който да се довърши окончателно водоснабдяването. Репортажът завършва така: „Град Омуртаг в най-близките дни ще се радва на отличен природен дар: изобилна, бистра и сладка вода. И сега, при положение че по-главните улици на града ни са основно ремонтирани и почистени и че вече имаме електрическо осветление, в най-близко бъдеще ще потече изобилна вода и при свеж и винаги чист балкански въздух, ние с право трябва да искаме да хлопаме и да настояваме, градът ни да се признае за курортен град. Това е бъдещето на града Омуртаг.“

Въпреки историята водата стигна до Омуртаг

През август 2022 г. е основан гражданският канал „Омуртаг“ в популярно мобилно приложение, който има за цел да информира съгражданите ми за режима и графика на водата. Информацията е изключително полезна за населението, което иначе нямаше представа кога ще бъде следващото водоподаване.

Каналът се превръща и в диспечерски пункт в реално време. Работата е споделена между районното управление на ВиК в Омуртаг в лицето на инж. Танер Исмаилов и гражданите, които изпълнят ролята на диспечери. Работата показва движението на водата, дава моментален ориентир до кои адреси достига или не достига тя във всеки един момент и за колко време, както и какво е налягането й. Съответно мобилен екип на ВиК започва да маневрира с водоподаването чрез заплетена схема на отваряне и затваряне на уличните кранове. Тази синхронизация в реално време създава феноменална спонтанна практика, чрез която е възможно семействата да имат вода възможно най-дълго време. Дейността се разширява в обединение на граждани, които започват инициатива за осигуряването на постоянно течаща, чиста питейно-битова вода за общината с мотото „Вода за Омуртаг“.През 2022 г. и цялата 2023 г. гражданското обединение води интензивна кампания и успява да мобилизира цялата държава, министри, съветници, експерти, управители, кметове и пр. Така че на 22 декември 2023 г. в Омуртаг най-сетне е осигурено допълнително водоподаване – от язовир „Ястребино“. Част от кампанията са експерти, участвали през годините в проектирането, изграждането и инспектирането на водопровода и в етапите на тестване и коригиране. Включват се и още специалисти, фирми от бранша, журналисти.

Особен отпечатък за успеха в градчето оставя интензивната екипна работа между „Вода за Омуртаг“ и ВиК – Търговище с управител инж. Явор Миланов, заедно с всички райони на дружеството – Омуртаг, Попово, Антоново. Комуникацията с главния инженер на ВиК – Търговище Красимир Неделчев е ежедневна, а усилията, положени от негова страна, довеждат водата във вътрешната водопроводна мрежа на града.

Невъзможното става реално с хора, които имат отношение и могат

Целият мащабен, динамичен инженерен проект на терена и съоръженията се осъществява под детайлното ръководство на главния инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище Красимир Неделчев. В процеса на дейности той влага колосален идеен капацитет, преодолява разнородни препятствия и координира сложната система от аналитична, организационна и техническа работа по помпените станции, и при извършването на водните проби, за заздравяването на довеждащото трасе от Ястребино до Омуртаг.

Другите институционални лица, които изиграват решаваща роля за спасяването на Омуртаг, са още съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р инж. Галя Бърдарска. Както и новопостъпилият в длъжност изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев. „Имате водоизточник, имате една от най-добрите пречиствателни станции в България, имате работещ водопровод, имате чисто нови помпени станции – не разбирам защо нямате вода? Бях се приготвила до Омуртаг да караме вода от пустинята, а то се оказа, че вие газите във вода, но жадни ходите“. Такъв е коментарът на доц. Бърдарска при първото й посещение на системата „Ястребино – Омуртаг“.
Внедрената преди 5 години във ВиК – Търговище от главния инженер Красимир Неделчев най-съвременна технология позволява за кратко време и с малко разходи и с помощта на инженерния и работния състав да се постигнат положителни резултати.

„По принцип тези технологии са предназначени за обществена употреба (паркинги, сметосъбиране, трафик, улично осветление и др.), но ние успяхме да ги насочим строго към ВиК сектора, като разработихме устройства, с които се мери налягане, нива на разход на електроенергия, вода, разходен коефициент и др. параметри, характеризиращи нормалната работа на водоснабдителните системи. Тази технология, използваща логери, датчици за контрол на налягане и разход, предава постъпилите данни в софтуерни платформи, където се обработват автоматично и моментално, което позволява екипите да разполагат с актуална информация онлайн за вземане на бързи адекватни решения. Така бяха регистрирани стари, неотстранени проблеми по водопровода. Това доведе и до значителна икономия на питейна вода, и до икономия най-вече на време. Това става възможно благодарение на хората, които денонощно осъществяват контрол на датчиците“, пояснява инж. Неделчев.
По време на водните проби по довеждащия водопровод са направени и редица трайни и ключови подобрения – например подмяна на тръби на стари неотстранени при предните обследвания течове. Сменени с нови са над 80% от въздушниците, голям брой кранове и др. Чрез екипната работа на ВиК – Търговище и гражданското обединение „Вода за Омуртаг“ по трасето и в мероприятията по възстановяване функционалността на помпените станции са изпълнени част от предписаните мерки в РПИП за водоснабдяване на град Омуртаг от яз. „Ястребино“.
Още, можете да прочетете в материалите на Магдалена Славова, координатор на гражданското обединение „Вода за Омуртаг“.

Translate »