Skip to main content

В периода 8-11 ноември 2022 г. в Римини, Италия ще се проведе 25-тото издание на международното техническо изложение Ecomondo. На събитието ще бъдат представени разнообразни теми от възстановяване на материали и енергия до устойчиво развитие. Като дългогодишни партньори на Expo Business Partners (специални представители на изложението в България) от БАВ получаваме специални отстъпки при сформиране на група, която да посети изложението за поне един пълен ден като покриване на нощувки, трансфери до хотел и вход на изложението. При интерес, моля, не се колебайте да се свържете с нас по и-мейл или телефон. По-долу можете да разгледате основна информация за предстоящото събитие.

ВОДИ И МОНИТОРИНГ

 • Повторно използване и рециклиране на отпадъчни води за гражданско и промишлено напояване.
 • Интегрирани решения за мониторинг (вода, въздух, почва).
 • Управление на водната инфраструктура.
 • Дигитализация: Вода 4.0, IoT, IA, BigData, Киберсигурност.
 • Ефективно използване на водните ресурси.

Подробности по темата

ОТПАДЪЦИ И РЕСУРСИ

 • Технологии и машини за преработка на отпадъци.
 • Системи и контейнери за всички видове отпадъци.
 • Оборудване и транспортни средства за събиране и транспортиране на отпадъци.
 • Подемно-транспортни машини и съоръжения.
 • Услуги за възстановяване, валоризация и интегрирано управление на различни материали.

Подробности по темата

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

 • Биоенергия: биомаса, течни горива от биомаса, биогаз, процеси и продукти.
 • Кръгова биоикономика, биоматериали, синя икономика.
 • Аквакултура и риболов.
 • Екодизайн на продукти и процеси.
 • Ремонтни услуги.

Подробности по темата

РЕКЛАМИРАЦИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЧЕН РИСК

 • Обеззаразяване и регенерация на замърсени обекти.
 • Хидрогеоложка нестабилност и залесяване
 • Устойчиво управление на пристанища, седименти и брегове.
 • Морски отпадъци, корабостроене и корабен транспорт.

Подробности по темата

Схема на изложението

Translate »