Skip to main content

Българска асоциация по водите организира международно работно посещение, заложено в годишната програма на участващите ВиК оператори в проект „Сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК дружества“.

Посещението тази година ще включва срещи и демонстрации от страна на представители на ВиК оператора на Букурещ – APA NOVA, Техническия университет в Букурещ, както и обиколка на ПСОВ Болотин, транспорт по маршрута Русе-Букурещ-Русе с автобус, нощувки в хотел 4* с включени закуски, както и две официални вечери. Датите са 29-31.08.2022 г., като подробности има в предварителната програма.

Цената за представител на ВиК оператор, извън проекта или за втори представител от страна на включените в проекта ВиК оператори, е 750,00 лв без ДДС. Събитието не е затворено за други участници – корпоративни членове на БАВ, като при интерес можете да се регистрирате по-долу. Възможността за фирмите, които желаят да се рекламират, е да заплатят 1000,00 лв без ДДС, като към гореизброените услуги получавате възможността да пътувате със записаните колеги от ВиК дружествата, представяйки им дейността си чрез рекламни брошури и проспекти.

Краен срок за регистрация: 10.08.2022 г.

Registration

Name and surname (Mandatory)

Work place (Mandatory)

Occupation

Email (Mandatory)

Phone (Mandatory)

Translate »