Skip to main content
Търсене

Като естествено продължение на обучението по проект „Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет“ – Danube Hazard m3c, БАВ организира двудневен семинар на тема „Качество на питейните води“, който се проведе на 23-24 юни 2022 г. в Парк хотел Рибарица. По-долу можете да изтеглите презентациите, които бяха представени на събитието, както и да разгледате галерия с всички лектори. На събитието подробно се дискутираха изискванията на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) и очакваният ефект върху дейността и разходите на ВиК операторите, както и различни методи и технологии за пречистване на приоритетни вещества и нови замърсители. Резюме на събитието ще качим допълнително.

Специални благодарности към партньорите на БАВ, без които събитието нямаше да може да бъде осъществено:

Презентация 1: Ефекта на новата директива за питейни води върху ВиК дружествата с лектор Вангелия Иванова, представител на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

Презентация 2: Борба с водораслите чрез ултразвук с лектор Валентин Стойков, управител на „Аква СТ“ ООД

Презентация 3: Нови замърсители и изисквания към пречиствателните станции за питейни води с лектор доц. д-р инж. Галина Димова, преподавател в УАСГ

Презентация 4: Актуално състояние на качествата на питейните води в Р. България с лектор проф. д-р инж. Петър Калинков, зам.-председател на БАВ

Презентация 5: Представяне на технология BioGreen™ с лектори д-р George Drensky, President – Product Management at UWI United Waters, Швейцария и Stephan Bühler, Head Product Development and R&D в компанията

Презентация 6: Мембранни технологии за пречистване на водата с лектор д-р инж. Ирина Ангелова, преподавател в УАСГ

Презентация 7: Решения за измерване качеството на вода с лектор инж. Борис Генов, управител на „Катерва Инженеринг“ ООД (ATi Uk)

Презентация 8: Практически проблеми и решения при експлоатацията на ПСПВ с лектор д-р инж. Райко Цветанов, старши мениджър Пречистване и обеззаразяване на питейни води в „Софийска вода” АД

Презентация 9: Представяне на фирма Endress+Hauser с лектор Цветан Антонов, управител на българския клон – Ендрес и Хаузер

Презентация 10: Необходими технологични действия при експлоатация на ПСПВ с оглед постигане на новите изискванията за допустима мътност на пречистената вода с лектор проф. д-р инж. Петър Калинков

Translate »