BWA-BG

На церемония по награждаване в конкурс „Най-добра ПСОВ в България“ за 2017 г., организиран от Българската асоциация по водите (БАВ), отличия получиха всички участници – общо 13 пречиствателни станция за отпадъчни води. Наградените с кристални плакети обаче бяха само четири. Събитието се състоя на 28 септември 2018 г. в Конгресния център на Международния пловдивски панаир. Партньор на БАВ беше компанията „ИСА 2000“.

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, връчи кристален плакет „Икономически най-ефективна станция“ (с над 100 000 еквивалент жители) на ПСОВ Варна. Доскорошният зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова награди ПСОВ Кубратово с кристален плакет „Енергийно най-ефективна станция“. Илияна Тодорова, директор на дирекция „Управление на води“ в МОСВ, поднесе кристален плакет за най-иновативна станция на ПСОВ Благоевград. Инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, връчи кристален плакет за ресурсно най-ефективна станция (с над 100 000 ЕЖ) на ПСОВ Сливен.

Идеята за конкурса на БАВ се заражда във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ за периодите 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г. с финансиране от Европейския съюз. Председател на журито в конкурса е доц. д-р инж. Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия) – София. Членове са Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, проф. д-р инж. Богдана Куманова – дългогодишен преподавател в Химикотехнологичен и металургичен университет), и председателят на БАВ инж. Иван Иванов, който е експерт ПСОВ –възпитаник на ХТМУ в София и Висшия национален институт за химични технологии в Тулуза, Франция.

Според журито най-приятна работна среда има в ПСОВ Павликени, а най-активен е екипът на ПСОВ Силистра – отличията връчи Евелина Апостолова, зам. областен управител на област Пловдив. Най-натоварената станция (по замърсителен товар) е ПСОВ Поморие, а ресурсно най-ефективна (с под 100 000 ЕЖ) е ПСОВ Горна Оряховица – отличията поднесе доц. Стефан Шилев, директор на Регионалната инспекция по околна среда и води – Пловдив. На събитието стана ясно, че най-безаварийна е ПСОВ Свищов, а икономически най-ефективна (с под 100 000 ЕЖ) е ПСОВ Попово – отличията даде инициаторът на събитието инж. Иван Иванов, председател на БАВ. Спартак Николов, управител на ВиК – Пловдив, връчи отличието за най-бързо разрастваща се станция на ПСОВ Меден рудник в Бургас. За най-креативен бе посочен екипът на ПСОВ Монтана, а за най-ентусиазиран този на ПСОВ Русе. Отличията поднесе председателят на журито доц. Ирина Костова.

Церемонията се състоя преди финала на международната изложба за технологии и управление на водите АКВАТЕХ в Пловдивския панаир. БАВ е партньор на събитието за трета поредна година.

 

галерия

Translate »