BWA-BG

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Представители на Българска асоциация по водите бяха на официално посещение на своите колеги от МaViZ – Унгарската асоциация по водоснабдяване, по проект BG05M9OP001-4.001-162 „Насърчаване на заетостта във водния сектор“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Посещението се проведе в периода 19-21 май 2018 г., като в групата имаше още представители на МРРБ, ВиК ООД – Шумен, ВиК ООД – Димитровград, ВиК ООД – Русе, Водоснабдяване-Дунав ЕООД – Разград, ВиК ЕАД – Бургас, ВиК ЕООД – София-окръг, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), УАСГ, ХТМУ. В рамките на визитата се организира работна среща в централния офис на Унгарската асоциация по водоснабдяване, както и посещение на най-старата и голяма канализационна помпена станция в Будапеща, която препомпва отпадъчните води до пречиствателната станция на града.

Официалната част започна с кратко приветствие от Nagy Edit, главен секретар на Асоциацията, която представи ролята на MaViZ в проекта и добрите практики, които могат да си обменят двете организации. Последваха презентации на Gergely Patkó, анализатор и Balázs Kovács, секретар международни връзки, които информираха гостите за състоянието на водния сектор в Унгария и дейността на асоциацията. Накрая д-р Miklos Patziger от Техническия университет в Будапеща даде информация за начина на обучение на ВиК инженери в учебното заведение, стартирал през далечната 1782 г. В добавка към презентацията си д-р Patziger резюмира своя научна книга с разработки и примери от експлоатацията на пречиствателни станции, която може да послужи за помагало на настоящите и бъдещи инженери. Срещата завърши с оживена дискусия и въпроси към домакините, след което групата се отправи към помпената станция.

Не на последно място участниците имаха възможността да разгледат някои забележителности на Будапеща, в това число да видят и други интересни ВиК обекти като система за оползотворяване на топлината от канализационната мрежа.

Translate »