BWA-BG

опос и прср (ОПОС - 1920х600)

Пета национална конференция ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период

БАВ и КСБ за пета поредна година организираха конференция, която се състоя на 24 ноември 2015 г. от 09:00 часа в зала „Средец” на „София хотел Балкан”. На събитието бяха публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси при изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР, а именно:

– открояване на т.нар. най-добри налични технологии;
– качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка;

– ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.

Конференцията даде възможност за публично представяне на гледните точки и намеренията на отговорните институции, ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации и чуждестранни експерти.

специализиран информационен бюлетин на агенция Media Monitor

Презентации от събитието

Поредност в програматаИнституция / ФирмаПрезентаторПрезентация
1МОСВМинистър Ивелина ВасилеваОП „Околна среда“
преход към новия програмен период
2МЗХЗам.-министър Васил ГрудевИзпълнени водни проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и възможности през новия ПРОГРАМЕН период
3Управляващ орган на ОПОСЯна Георгиева, главен директор на главна дирекция Оперативна прогрма „Околна среда“ОП "Околна среда" - подготовка на проекти в сектор "води"
4МРРБИванка Виденова, директор на дирекция "ВиК"Планиране и повишаване на ефективността в отрасъл водоснабдяване и канализация
5Министерски съветМалина Крумова, директор на дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ Електронно кандидатстване и отчитане на проекти - предизвикателства и възможности
6"Геострой" АДАнастасия Стоименова, мениджър „Инфраструктура и логистика“Натрупан опит в изпълнението на ВиК инфраструктурни обекти
2"Станилов" ЕООДИнж. Пламен Костов, ръководител-проектРехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Шумен - етап 2
8БАВВили ДашиноваДействаща нормативна уредба за проектиране – силни и слаби страни
9БАВМая СтоиловаГледната точка за предизвикателствата на доставчика
10HTIНина Вълчева, административен директорТърговска дейност за нуждите на строителството и индустрията
11"ВиК" ООД - ГабровоИнж. Стефка Христова, началник ПТОПредизвикателства, свързани с експлоатацията на новите съоръжения, изградени в рамките на "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово" по ОПОС 2007-2013
12Serbian Water Pollution Control SocietyAleksandar Djukic, Executive SecretaryThe Perspectives in front of Republic of Serbia for Achieving European Ecological Standrds
13БАВД-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВАспекти на Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП)
Translate »