BWA-BG

Водомерно стопанство в отрасъл ВиК - 1920х600

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков подкрепи форума

 

През 2016 г. ни предстои изключително важното преостойностяване на активите, които ВиК дружествата ще стопанисват, управляват и експлоатират, за да имаме адекватната, обективна, имперична база от информация, на която да стъпим. Надявам се, че това ще бъде здрава основа за този пет годишен планов период. Че ще направим работещи бизнеспланове, от гледна точка на инвестиционна програма и тенденции на третиране на услугата. И ще можем да гарантираме устойчивост, както на отделните дружества, така и на целия сектор. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на националния семинар „Водомерно стопанство в отрасъл ВиК“, организиран от Българска асоциация по водите (БАВ). Събитието се проведе на 1 и 2 октомври 2015 г. в Старосел, в рамките на международната конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи“.

„Подобен форум е необходим, защото темата за големите загуби на вода е една от най-наболелите във водния сектор. Проблемът е пряко свързан с качеството, подбора и оразмеряването на водомерите, както и с поддръжката и отчетността на тези уреди.“ С тези думи председателят на БАВ инж. Иван Иванов откри семинара. Той припомни какво предстои при изпълнението на реформата в отрасъла.

Михаил Чаушев от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ в Министерство на околната среда и водите, разгледа темата за ОПОС и по специално – приоритетна ос 1: Води.

За състояние на водомерното стопанство в отрасъл ВиК. Основни проблеми, свързани с измерването на добитата и доставена вода, констатирана в рамките на плановите проверки на дружествата. И за откритите преписки по жалби на потребители, говори инж. Йоланта Колева, началник отдел „КРС- ВиК услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Димитър Бояджиев, търговски директор на „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД представи уреда iPERL от „новата ера в измерването на вода“ и демонстрира най-модерните предложения на водомери на Sensus.

Форумът продължи с изчерпателна презентация на инж. Боян Йочков, главен инспектор в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на тема: Изисквания към водомерите, използвани за измервания, свързани с търговски плащания съгласно Закона за измерванията.

Пеньо Пейков, главен инженер на ВиК Стара Загора и инж. Тончо Пиперков, организатор АСУВ във ВиК Силистра, споделиха своя опит с водомерите с дистанционно отчитане.

Иво Петков от „Юроком 2000”ООД запозна участниците в семинара със система за радиоотчитане на потребление на вода като разгледа процесите от измерване до управление на информацията.

Георги Йовков от „Биорок България“ ООД, демонстрира шахта за монтаж на водомери с различни диаметри и цолажи, според натоварванията – тревна площ, пешеходна зона или паркинг. Шахтите са без водомер – съоръжението се избира от клиента.

Павел Михайлов, старши мениджър „Техническа поддръжка клиенти“ и Пламен Рачев, мениджър „ДМА/ ПМА Програми“, „Софийска вода“ АД запознаха участниците със състоянието на водомерното стопанство на дружеството като споделиха приоритети и опит.

Костадин Костадинов, управител на „МЦ-Баухеми“ ЕООД представи модерна система за рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води.

За институционалната и законодателна уредба, свързана с измерването в отрасъл ВиК, говори д-р инж. Атанас Паскалев, Член на УС на БАВ.

Енрико Берточи, търговски директор на италианската компания BIMATIK S.A.S, демонстрира как се извършва точен мониторинг във водоснабдителните мрежи.

За избора и оразмеряването на водомери за сгради говори проф. Ганчо Димитров, член на УС на Българска асоциация по водите (БАВ).

Диана Младенова, управител на „ДМ Арматурен” ЕООД демонстрира качествата на интелигентното решение за дистанционно отчитане на водомери – Ready.

На форума за водомерно стопанство бяха повдигнати и дискутирани редица въпроси от професионалистите, свързани със загубите на вода. „Обсъждането по темата насърчава към откриване на ефективни решения за развитие и модернизиране на водомерното стопанство у нас“, коментира председателят Иван Иванов.

Медиен партньор на семинара е Списание „ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА“

Програма на семинара

Галерия от събитието

Презентации от събитието

Поредност в програматаФирма / Институция / ПрезентаторПрезентация
1МОСВОперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”
2КЕВРСъстояние на водомерното стопанство в отрасъл ВиК
3„Акварор-Бояджиев и синове“ ООДНова ера в измерването на вода
4Атанас Паскалев„Водомерно стопанство в отрасъл ВиК“
5ДАМТНИзисквания към водомерите, използвани за измервания свързани с търговски плащания, съгласно Закона за измерванията
6„Юроком 2000”ООДПоглед напред – от измерване до управление на информацията
7„Софийска вода“ АДВодомерно стопанство - състояние, приоритети и опит на Софийска вода АД
8„МЦ-Баухеми“ ЕООДРехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води
9ВиК СилистраВодомери с дистанционно отчитане
10BIMATIK S.A.STrue monitoring of water networks
11Ганчо ДимитровИзбор и оразмеряване на водомери
12„ДМ Арматурен” ЕООД"READy Suite – интелигентното решение за дистанционно отчитане на водомери
Translate »