BWA-BG

От концепция, през проектиране, до изпълнение и експлоатация чрез BIM технология

На 24 Април 2019 г. в зала Европа 3 на х-л Новотел, гр. София, БиЕмДжи Дейта – дистрибутор и представител на Autodesk и КАД Пойнт – златен партньор на Autodesk, съвместно с Българската Асоциация по Водите, организираха практически семинар с част от продуктовата гама на Autodesk – световен лидер в софтуерните решения при моделирането на ВиК мрежи, минавайки през всички етапи на строителния процес: концепция, проектиране, изпълнение и експлоатация, използвайки процеса на строително-информационното моделиране (BIM).

Семинарът бе открит от управителя на БиЕмДжи Дейта – Георги Харизанов, който след кратко приветствие даде думата на инж. Иван Иванов – председател на БАВ. Той от своя страна подчерта важността на събитието и как е добре най-съвременните и модерни технологии да бъдат споделяни със специалистите от практиката. Същинската част на събитието започна с уводна презентация на Венцислав Стоименов – представител на БиЕмДжи Дейта. Той накратко изброи част от продуктовата гама на Autodesk, която бе разгледана в последствие, като изтъкна и основните ползи от използването на BIM, а именно по-ефективната и качествената работа, която води до спечелване на повече проекти, а това от своя страна до по-голяма печалба.

След уводната лекция думата взе инж. Благой Овчаров – представител на КАД Пойнт ООД, който даде повече подробности за продуктите и решенията, обект на дискутиране по време на събитието. Неговите лекции се състояха от две части: кратко теоретично представяне на съответна услуга, а след това и нагледен пример с работа както с десктоп-инсталирани приложения, така и с такива, работещи в облак. Бяха показани ползите за всеки един участник в строително-инвестиционния процес – общини, инвеститори, ВиК оператори, проектанти, строители, а именно: интегриран работен процес, избор между различни алтернативи на проекта, съкращаване на времето за изготвяне на дадена задача, подобряване значително на координацията и комуникацията между екипите. Не на последно място бе демонстриран начин за откриване на  несъответствия и проблемни участъци в най-ранна фаза на проекта преди и по време на строителството.

Разгледаните услуги и решения на Autodesk в първия модул на събитието се отнасяха до проектиране на външни ВиК мрежи и обхванаха следните теми и продукти:

  • Концептуално проектиране на външни ВиК мрежи с Infraworks;
  • Организация на проектни данни с облачните услуги на Autodesk BIM 360;
  • Проектиране и анализ на ВиК мрежи с BIM модел – Civil 3D;
  • Анализ и организация на движението на машини по време с на строителство с Vehicle Tracking;
  • Координация на модела с други специалности и проверки за несъответствие с Navisworks;

Инж. Юрий Николов – управител на КАД Пойнт, откри втората част на семинара, касаеща услуги и решения на Autodesk за проектиране и координация на сградни ВиК модели. В нея участие взеха инж. Благой Овчаров и арх. Филип Коцев, също представител на фирма КАД Пойнт, които представиха по иновативен и лесен за разбиране начин останалата част от продуктовата гама на Autodesk, специализирана за вътрешните ВиК мрежи, с реални примери от практиката. Те говориха за:

  • Autodesk BIM 360 Docs – Поддържане на актуална проектна документация;
  • Работа с данни от лазерно сканиране и анализ на съществуващо положение;
  • Бързо изграждане на Revit ВиК модел – Анализ на системите, извличане на чертежи и спецификации;
  • Изследване на пресичания и планиране на строителните процеси с Autodesk Navisworks.

По-долу можете да свалите презентациите от събитието.

Translate »