BWA-BG

В Ниш се проведе международно изложение за ВиК услуги

На 8 и 9 май 2019 г. в сръбския град Ниш се състоя превръщащото се в традиция събитие „NIS Water Days 2019“, инициатива организирана от Асоциацията за защита и запазване на водните ресурси в Южна Сърбия. На третата проява по време на конференцията с тема „Енергийна ефективност във водния сектор“, която е част от изложението, България бе представена от председателя на БАВ – инж. Иван Иванов. В презентацията си той даде подробности за инициативата „Знак за качество“ в България пред сръбските колеги. Вторият български представител бе Николай Боранов – индивидуален член на БАВ, който показа новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Силистра.

Translate »