Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7263″ img_size=“full“]

„Когато залозите са високи: Водно инженерство и глобална дипломация за устойчиви градове. Децентрализирана канализация, рециклиране и идеи с нулеви отпадъци“

Лятно училище с акцент върху гореизброените проблеми и възможности ще се проведе в периода 18 – 28 юни 2019 г. в Пиран, Словения, като ще предостави многослойна програма, целяща да свърже теоретични познания и проблеми от практиката с политиката в управлението на водни ресурси. Организира се съвместно от Global Water Partnership за Централна и Източна Европа, Университетите на Любляна и Цюрих, както и Европейска Кооперация за Наука и Технологии. През 2019 г. фокусът е в идеите за екологично управление на водите в районите с недостиг на вода. Темите включват социо-икономически, технически, природни и здравни аспекти на децентрализираното третиране на отпадъчни води, екологични методи за пречистване, интегрирано управление на водни ресурси, управление на по-високо ниво, изготвяне на концепции на гореизброените проблеми и първи стъпки към тяхното практическо решение.

Translate »