BWA-BG

Участниците в Лятното училище предложиха иновативни решения за устойчив курорт от следващо поколение

Събитието се проведе в периода 18-28 юни 2019 г. в Пиран, Словения. Съвместно организирано от Глобалното партньорство по води за Централна и Източна Европа (GWP CEE), Университета на Любляна (UL), Университета по приложни науки – Цюрих (ZHAW) и COST Action Circular City, Училището се фокусира върху концепции за екологично-съобразно управление на водни ресурси в области с недостиг на вода. То предостави многопластова програма, която целеше да свърже теоретични познания, практически проблеми и политически решения в управлението на водите. Лятното училище събра на едно място 34 млади специалисти, докторанти и инженери от 14 страни – Армения, България, Германия, Естония, Испания, Молдова, Полша, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария и Швейцария с различни специализации и интереси, простиращи се от естествени, инженерни науки и география до право на околната среда и социални науки.

Тематичен фокус

Участниците имаха шанса да научат повече за съществуващите рискове от социално-икономически, технически, здравен характер, както и за цялостната връзка с околната среда и децентрализираните системи за пречистване на отпадъчни води, методи, действащи чрез естествени природни механизми, както и за интегрирано управление на водни ресурси, управление на свързаните с тях процеси и вземане на решения от всички участници в инвестиционното планиране. Акцент бе поставен върху повторното използване на ресурси (вода, хранителни вещества) чрез рециклиране на отпадъчните води. Всички присъствали търсиха най-добри практики, които да доведат до устойчиво управление на горецитираните ресурси, особено при туристическите обекти и области с високи изисквания от страна на ресурсна обезпеченост и законодателство, като не се забравят и всички съществуващи рискове за околната среда и здравето на хората. Гост-лектори от 10 различни институции, организации и университети изнасяха лекции и даваха допълнителни напътствия на учениците, което допълнително обогати разнообразието от разгледани теми и методи по време на десетдневния престой в крайбрежния град на Словения.

Методология

Прилагането на иновативна “базирана на проблеми и тяхното разрешаване“ методология осигури на участниците в Лятното училище възможност за нови открития, което от своя страна улесни по-лесното и бързо усвояване на новонаучените знания и по-доброто им осмисляне. Методологията помогна на учениците да придобият компетенции, свързани с автономия, инициатива, гъвкавост, увереност, отговорност и други умения, нужни за превръщането им в най-доброто поколение от специалисти в един модерен устойчив воден сектор. Бяха включени редица занимателни дейности, по време на които учениците имаха възможността да посетят няколко курортни бази в Пиран, където имаха достъп до информация и наблюдаваха процесите, свързани с управлението на отпадъчни води. На база събраната информация им бе съставено и връчено задание, което се изразяваше в даване на препоръка за решения на различни наблюдавани проблеми и предизвикателства. Обогатени с практически знания относно различни инструменти и методи как да структурират идеи за устойчиви градове в проекти, участниците трябваше да предложат нова идея за устойчив курорт за следващите поколения пътешественици.

Посещения на място

По време на десетдневното обучение бяха организирани различни посещения. Учениците видяха на място солниците на гр. Пиран, коритото на река Драгоня, пречиствателните станции за отпадъчни води на Пиран и Айдовчина, както и Шкочянските пещери. Тези обиколки подпомогнаха успешното възприятие на редица зелени технологии и иновативни подходи.

Свързване на наука и политика

Кулминацията на десетдневната работа на участниците при оформянето и предлагането на нови идеи бе на организирания на последния ден диалог с хора, участващи в процеса на високо ниво – представители на министерства, общини, частен сектор, ВиК дружества, академични и международни организации. След представянето на своите иновативни разработки последваха разпалени и ползотворни дискусии между младите специалисти и взимащите решения представители на гореизброените институции. Продължавайки инициативата от предишното Лятно училище – да се свърже науката с политиката, продължилият през целия ден диалог бе изключително важна част от цялото събитие, тъй като донесе много ползи на всички дискутиращи. Всички участници се съгласиха, че има нужда не само за по-добра комуникация между науката, проучванията и политиката, но също подобни международни диалози да бъдат организирани в бъдеще.

Translate »