Skip to main content
Търсене

Практическо приложение на договорните условия на FIDIC – Жълта и Червена книга 1999 г. за ВиК проекти (18-19 и 25-26 февруари 2021 г., онлайн)

Механично и биологично пречистване на отпадъчни води (втората половина на април 2021 г.)

Питейни води (последно четиримесечие на 2021 г.)
Translate »