Skip to main content

Новата професионална платформа на водещото техническо издателство
Ел Медиа

На 1 ноември 2021 точно в 11 часа, Ел Медиа даде „зелена светлина“ на www.ProfiLand.net

„Ние, от Ел Медиа, знаем и умеем да създаваме качествено техническо съдържание за професионалистите в различни индустрии. Успешните ни печатни издания сами говорят за това! Настъпи моментът, 22 годишният опит на Ел Медиа в създаването и управлението на рекламен и информационен поток с фокус върху техниката, да получи своето дигитално изражение. И създадохме www.ProfiLand.net“ – каза инж. Любомира Манчева, управител на медията.

ProfiLand.net е място за споделяне на идеи, свързани с технологии, машини, продукти, материали, решения, проекти и добри практики. Тук се кръстосват професионални познания от различни области, за да бъдат полезни и прилагани на практика.

Всички ние от ProfiLand.net създаваме и публикуваме професионално съдържание за специалистите в различни стопански сектори. Нашето съдържание е специално подготвено, професионално написано и уникално по своя характер. Ние сме извор на нови идеи и предпочитан източник на информация за професионалистите у нас. Share Your Professional Story!

„За всеки един професионалист алгоритмите на ProfiLand.net подбират съдържание, което е актуално и полезно за него. Рекламите, които платформата показва са подбрани, насочени и интересни за всеки конкретен посетител. Те естествено допълват професионалните му търсения и го насочват към конкретните доставчици.“ – добави инж. Сокол Николов, директор Бизнес развитие на Ел Медиа.

„Темата водната инфраструктура, по-която работим в тясно сътрудничество с колегите от Българска асоциация по водите (БАВ), заема заслужено място и в www.ProfiLand.net.“ – добави г-жа Манчева.

Разкажете за вашата фирма, продукти, машини, технологии, проекти, решения, …


===  за Ел Медиа ===

Техническо издателство Ел Медиа вече 22 години създава и разпространява техническа информация в областта на индустрията, енергетиката, строителството, инфраструктурата и агро сектора. Портфолиото на медията включва принт и он-лайн канали. Печатните периодични издания са: списание СТРОИТЕЛИ, списание ИНФРАБИЛД, списание ЕНЕРГИЯ, списание Индустриални Продукти и Приложения, списание АгроБио Техника. Специализирано годишно издание: списание ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Translate »