Skip to main content

Към момента във ВиК дружествата се изисква проверка от инкасатор на място до адрес, което е трудоемко, скъпо и води до постоянно нарастващи разходи, защото минамалната заплата се повишава всяка година. Разбира се е важно да отчетем и факта, че в повечето случаи един инкасатор не може да обиколи всички зададени адреси, а и често собствениците умишлено не отварят. По този начин отчетите са неактуални, което води до неточни данни, некоректно фактуриране и спорове между/от абонати.

Множеството неточности водят до огромни водни загуби, скрити течове и увеличават водата, неносеща приходи.

Но как да се справим с всичко това?

Едно от наличните решения се състои от Радиомодул, който се свързва към наличен водомер с импулсен изход и Платформа, която предоставя данни в реaлно време.

Ефектът е проследяване на консумацията на вода и количествена оценка на водни загуби. За разлика от съществуващите решения, нашето доставя данни изцяло дистанционно, автономно и в реално време. Не се изисква посещение на място или в близост до адреса.

Лесно и просто, без изисквания от специфични познания, всички необходими инструменти са вградени в Платформата ни, която предлага: Управление на радиомодулите, анализ на консумацията и загубите и извличане на данни за фактуриране.


Във връзка с кризите, които изпитват всички ВиК дружества (сметките за електроенергия, високи загуби, мораториумът и т.н.) сега повече от всякога е необходима инвестиция за привличане на по – високи доходи и спомагане на навременни управленски решения.

След прилагане на продукта в едно от ВиК дружествата данните сочат, че доходите на дружеството са се увеличили, а загубите на места са намалели с до 30%.

С решението на Develiot възвръщаемостта на ивестицията е от 2 до 5 години.

Translate »