BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Main-Homepage

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

 

Българската асоциация по водите /БАВ/ е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София.

В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества “ВиК”, проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

НОВИНИ

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

ИНТЕРВЮТА

СТАТИСТИКА

251

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ

95

КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

100+

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

85+

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ

ДЕЙНОСТИ

Translate »