BWA-BG

Main-Homepage

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

 

Българската асоциация по водите /БАВ/ е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София.

В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества “ВиК”, проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.

СЪБИТИЯ НА БАВ

СЪБИТИЯ С ПАРТНЬОРИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

НОВИНИ

СТАТИСТИКА

0
ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
0
КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ
0
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ

ДЕЙНОСТИ

Translate »