BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

През годините се търсеше политическа полза от това да се държат цените на ВиК услугите ниски

Интервю с инж. Иван Иванов – председател на БАВ, за предаването „Нещо повече“ по БНР

Цената на водата се увеличава в 14 области в страната. Предстои догодина да се увеличи и в другите области. Причината е ясна – трябва да се правят повече инвестиции. Истината е, че ние през годините, именно поради това, че се търсеше социална политика, търсеше се политическа полза от това да се държат цените на ВиК услугите ниски, стигнахме до там, че водопроводната система е в критично състояние – над 60% от водопроводите са от етернит, един морално и физически остарял материал. Имаме неизградени пречиствателни станции и канализация, което може да доведе до санкции от ЕС и сега неизбежно ще трябва да търпим едни по-резки увеличения на цените, заяви инж. Иванов.

Според него, въпреки повишението, цената на ВиК услугите в България остава остава ниска в сравнение с цените в ЕС: С цената се покриват не само инвестиционни разходи, но и текущи. Повечето ВиК дружества са държавни. Респективно те нямат самоцел и желание да правят голяма печалба. За тях е жизненоважно цените да са адекватни и да покриват разходите, които правят. С тези цени не са заложени увеличение на персонал или заплатите им, което пък създава доста неприятна ситуация в сектор „Водоснабдяване и канализация“. Той трудно привлича и задържа кадърен експертен персонал. Така че погледнато от страната на ВиК операторите и това увеличение не е достатъчно.

По думите му съществува възможност цената да се определя според разхода и над определено количество водата да бъде по-скъпа: Налага се мнението, че това е по-справедливият вариант, отколкото да се дават финансови помощи на определен кръг от хора, въпреки че този вариант е по-лесно да се реализира.

Цялото интервю можете да чуете в звуков файл на страницата на БНР.

Translate »