Skip to main content
Търсене

В периода 13-14 февруари 2024 г. БАВ организира традиционна годишна работна среща на ВиК дружествата, участващи в проект „Сравнителен анализ на ВиК дружества (Benchmarking)“. Мястото на събитието е парк хотел „Кюстендил“ с адрес: ул. Калосия 19, гр. Кюстендил. Темите, които ще получат основен акцент, освен стандартното сравнение между операторите, е ефективността на разходите и събираемостта.

Предварителна програма можете да разгледате по-долу, като допълнително подробности и възможност за регистрация ще бъдат налични съвсем скоро.

Translate »