Skip to main content
Търсене

На 20-21 септември 2022 г. се проведе поредното издание на традиционната конференция на БАВ с още по-емблематично за нас място – Старосел. На събитието присъстваха редица експерти не само от отрасъл ВиК, но също представители на НЕК, АЕЦ Козлодуй, юристи, други неправителствени организации и т.н. Особено важна и интересна част беше третата заключителна дискусионна сесия. Важните заключения от нея ще бъдат качени допълнително в най-близко бъдеще.

Основни партньори на БАВ бяха KSB Pumps and Valves, както и WAM TRADING ROMANIA S.r.l.

Ленко Георгиев – официален представител на KSB Pumps and Valves за България
Петко Стоянов, официален представител на WAM TRADING ROMANIA за България

Допълнително като рекламодатели се включиха Аквахим и Стико-БГ.

ЛекторИнституция/ФирмаПрезенцатия
1.1.Иванка ВиденоваМРРБПредизвикателства пред отрасъл ВиК
1.2.Ленко ГеоргиевKSB Pumps and ValvesРешения за питейните води, напояването и отпадъчните води на фирма KSB
1.3.Владимир СтратиевБАВПравни механизми за управление на водите в съвременното българско водно право
1.4.Димитър КумановСдружение БалканкаСлабости в управлението на реките в България
1.5.Станислав ДарачевНИМХХидроложки и водостопански изследвания и оценка за планиране и управление на язовири
2.1Румен СтойковНЕК ЕАДПроблеми с ефективното оползотворяване на енергийния потенциал на комплексните и значими язовири
2.2.Петко СтояновWAM GROUPХидродинамични винтове - начинът да произвеждаме електроенергия природосъобразно
2.3.Борис ЦанковБАВГолеми водни проекти: водоснабдяване на Пловдив от яз. Въча
2.4.Галя БърдарскаБАНДоспат - Въча: устойчиво решение за водоснабдяването на област Хасково
3.Владимир СтратиевБАВПреглед на развитието на законодателството на Република България в периода 2000-2022 г.
Translate »