Skip to main content
Търсене

Ecomondo е мястото за срещи, където всички заинтересовани страни – индустриалните групи, политици, собственици на бизнеси, местни власти и хора, изследователски органи и институции заедно задават ключови елементи, които определят стратегиите за развитие на околната среда на Европа. Това е ключовото международно събитие за Средиземноморския басейн за технологии, услуги и индустриални решения в зелената, синя и кръгова икономика.

През годините Ecomondo се е превърнал в център за изследвания и иновации, който предлага информация, споделяне и съвместно проектиране на европейски политики, свързани с околната среда, чрез създаване на публично-частни партньорства, включване в национални, европейски и международни планирания. По време на 4-дневното събитие, но също и през цялата година, Ecomondo разглежда въпроси, свързани с напредъка на водещи проекти на ЕС от следващо поколение и нивото на кръговата икономика в основните индустриални вериги за създаване на стойност, както и възстановяването и екологичното регенериране на почвите, водите, бреговите линии и създаването на устойчиви и ориентирани към кръгова икономика населени места. Изложението също така предоставя информация и възможности за финансирането за научни изследвания и иновации, както и нови политики.

Основни фигури от 2023 г.

99145 посетители
120 държави и региони-участници
118 национални и международни асоциации
161320 кв. м. изложбена площ
232 събития, представляващи над 550 часа конферентен материал
628 международни потенциални купувачи и делегати

Четирите павильона, отредени на водите имат за цел да разпространят най-добрите практики и проекти свързани с икономиката на водоснабдяването, пречистването и цялостното управление на реки, морета, океани и брегове чрез адресиране на Мисията на Европейския съюз да възстанови екосистемите на своите океани и води до 2030 г. В него се намират технологии за почистване на хидросферата и регенериране, обезсоляване на вода и регенериране на пристанища, брегове и крайбрежни дейности.


За нас от Българска асоциация по водите основен интерес представляват именно четирите гореспоменати отдела на изложението, но то предлага още куп интересни и важни за съвременното общество теми като отпадъци, кръгова икономика и здрави градове, текстил, иновации, старт-ъп, и т.н. Повече за всички теми можете да прочетете в общата брошура на изложението във връзката долу крайно дясно или в медийното пространство от другите икони.

При интерес към изложението можете да се свържете с БАВ за уточняване на повече детейли.

Translate »