BWA-BG

Председателят на БАВ Иван Иванов и управителят на „ВиК Йовковци“ – Велико Търново Димитър Владов откриха Петата годишна среща по проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества в България“, придружена от специализиран семинар. Събитието се организира от Българска асоциация по водите (БАВ) и се проведе на 29 и 30 януари 2019 г. в Арбанаси. Общо 80 бяха участниците във форума – представителите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството Николай Илиев и Петя Дерибеева – Табакова от дирекция „Търговски дружества и концесии“, управители, зам.-управители и ръководители на отдели от 15 ВиК дружества, представители на Асоциации по ВиК, бизнеса, научните среди, БАВ.

Срещата се проведе в партньорство със специализираните компании ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ, КАММАРТОН РЕНТАЛ, РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН, ДИАНЕ СИСТЕМС и АЙЕКА ТЕЖНОЛОДЖИС, ГЕОВАРА.

Традиционно в началото на годината ВиК оператори се срещат във връзка с проекта, за да разискват резултатите от проведения сравнителен анализ за предходен период. Данните, подадени от дружествата, се събират, обединяват, обработват, анализират и обобщават. Част от форума е обсъждането на ежедневните затруднения в процеса на работа на ВиК дружествата и споделяне на добри практики между операторите.

През настоящата година срещата по бенчмаркинг продължи със семинарна част, на която компаниите партньори демонстрираха свои доказани решения. Николай Куюмджиев от „Пайплайф България“ ЕООД представи системата за управление на атмосферни води Raineo. Мартин Стайков, управител на „Каммартон Рентал“ ЕООД говори за иновативен анализ на водопреносната мрежа с xylem – pure technologies. Димитър Петков, директор в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД разказа за успешната съвместна работа на фирмата със „Софийска вода“ АД. Диана Тончева, управител на „Диане Системс“ ЕООД направи презентацията „Иновации и oтдалечен мониторинг. Умни мрежи и устройства за мониторинг на качествените показатели на чисти и канални води. Приложения и добри практики“ (Innovations in remote monitoring. Smart networks and devices for monitoring of quality indexes of pure and sewage water. Aplications and case studies – Diane Systems Ltd. and Ayyeka Technologies Ltd.). Никола Димитров, управител на „Геовара“ ЕООД демонстрира иновативните ГИС решения на фирмата за водния сектор от фирмата.

Събитието продължи с дискусии по групи, в които участие взеха абсолютно всички. Обсъжданите теми бяха управление на природни и отпадъчни води, физически загуби на питейната вода, поддръжка на ВиК системите и външни ресурси, водоснабдяване и енергийна ефективност, ГИС в полза на клиента, качество на измерването и търговски загуби, органиграми на ВиК дружествата – структура и знание. Активно участие взеха и направиха обобщение по темите Николай Ботев от „Райкомерс Конструкшън“, Антей Константинов от „Диане Системс“,  Георги Димитров от „Пайплайф България“, Добромир Молдованов, управител на „Кюбико“, Иван Рашков от „Сименс“, Татяна Маринова „Водоснабдяване Дунав“ – Разград и др.

Събитието завърши със забавната игра „Bland opp“, която също имаше за цел да обедини участниците и да ги накара да си взаимодействат за постигане на по-големи успехи, като сравняваха постигнатото със своите колеги.

Сравнителният анализ е основен метод за измерване и предоставяне на ясен поглед върху ефективността. Той е полезен инструмент за вътрешно управление и за споделяне на добри практики, с цел непрекъснато подобряване на услугите. Проектът за бенчмаркинг в български ВиК дружества се реализира по системата на Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation).

Презентациите от форума

Институция / ФирмаПрезентаторДлъжностПрезентация
ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯНиколай КуюмджиевПродуктов мениджърСистема за управление на атмосферни води Raineo
КАММАРТОН РЕНТАЛМартин СтайковУправителИновативен анализ на водопреносната мрежа с XYLEM – PURE TECHNOLOGIES
РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪНИнж. Димитър ПетковДиректорОпитът на „Райкомерс Конструкшън“ в работата със „Софийска вода“
ДИАНЕ СИСТЕМС и АЙЕКА ТЕЖНОЛОДЖИСДиана ТончеваУправител на „Диане Системс“ Innovations in remote monitoring. Smart networks and devices for monitoring of quality indexes of pure and sewage water. Aplications and case studies
ГЕОВАРАинж. Никола ДимитровУправителИновативните ГИС решения за водния сектор от „Геовара“
Translate »