Skip to main content

Материал на Лили Границка за mediapool.bg. Пълния текст на оригиналната статия можете да видите тук.

Населени места на воден режим, остаряла инфраструктура, от която се губи около 60 на сто от водата, декапитализирани ВиК дружества, заради растящите цени на тока и материалите, замразени цени на водата, закони и наредби, неотговарящи на реалността, липса на кадри. Такава е моменталната снимка на ВиК сектор у нас. Това стана ясно по време на кръгла маса „Перспективи за развитие на водния сектор на Р. България“ по повод Световния ден на водата – 22 март, организирана от БАН И Българска асоциация по водите – БАВ.


Веднага след кръглата маса честването на Световния ден на водата продължи с няколко специализирани презентации. Първо, инж. Радослав Тонев от БАВ, представи накратко проект по Дунавската водна програма „Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет“, с акроним Danube Hazard m3c, по който БАВ работи. Инж Тонев обърна внимание на основните цели на проекта, а именно:

Подобряване на базовите познания относно status quo на замърсяването на водите с опасни вещества и значимостта на различните емисионни пътища;

Разработване на препоръки за националните и транснационалните планове за управление на речните басейни;

Подобряване на уменията и компетентността по отношение на инвентаризацията, моделирането и управлението на замърсяването на опасни вещества в басейна на р. Дунав.

След него Петър Бекяров – управител на фирма Енлайтмънт, представи с много клипове и примери иновативни технологии при строителство и рехабилитация на ВиК мрежи.

Следващата презентация бе на Сергей Стоянов – управител на Инстал Инженеринг СВ, и се отнасяше до рационалното използване на геотермалната енергия на минералните води.

Денят завърши с представяне на Станислава Цалова от bTV, която говори за медиите в помощ на опазване на водите и това как можем да си сътрудничи по-добре.

Translate »