Skip to main content
Търсене

И през 2022 г. БАВ организира за пореден път традиционния си фотоконкурс, винаги посветен на водна тематика. Тази година, предвид одобрената резолюция на ООН 75/317 от 30 август 2021 г. – и обявяването на 2 февруари за Световен ден на влажните зони от екипа на Асоциацията сметнахме за подходящо да обърнем внимание на тези екосистеми чрез прекрасните фотографии, които сме сигурни, че ще получим от всички участници в конкурса.

Авторските снимки нека интерпретират красотата на водата във влажните зони, заобикалящите животински свят и флора, участието на човека в тези екосистеми, да отразяват настоящи проблеми там и т.н. Чрез Вашите тематични фотографии от БАВ отново целим да напомним колко безценен ресурс е водата както за живота и здравето на хората, така и за съществуването на биоразнообразието на планетата.

По-долу можете да изтеглите Регламент и Общи условия за участие.

Очакваме творбите Ви!

Фотографията е заснета във влажната зона на Езерото в София, ж.к. „Дружба“ 1
Боянско езеро
Езерото е изкуствено, създадено при построяването на Софийския витошки водопровод през 1906 година. Преди това то е било блато, захранвано от няколко извора.
Днес Боянското езеро е важно местообитание на редица земноводни видове като кафява крастава жаба, голяма водна жаба, малък и голям гребенест тритон. Наличието на тези видове придава особена стойност на Боянското езеро, тъй като те са сред обектите на опазване на Европейското природно наследство.
Каньонът с кладенците по река Ботуня, Врачанско
Каньонът с кладенците по река Ботуня, Врачанско
Поморие
Поморие
Белмекен е най-високопланинското водохранилище в Източна Рила. Край  него са наблюдавани соколи скитницигарванискални лястовици и др.Също така край Белмекен е разположена най-високопланинската колония на лалугера (Spermophilus citellus) в България и на целия Балкански полуостров. Видът е защитен и е с важно ресурсно значение като хранителен източник за редица видове орли и други хищници
Екопътека Бяла река
Язовир Въча
Местността е влажна зона и е значима за редки растителни и животински видове. 
Фотографията е заснета във влажната зона на Езерото „Панчарево“ до София, в непосредствена близост до местността „Плажа“
Гледка през скален прозорец към завоя на язовир Оногур, който  преминава в Суха река. След около три километра  реката пресъхва, а коритото ѝ се покрива  с растителност  издигаща се на места и над човешки ръст. Живото богатство на каньона е дивата природа. Заради биоразнообразието си Суха река е включена в „Натура 2000″. По поречието ѝ могат да се видят 193 вида птици, от които 58 са включени в „Червената книга“ като редки или застрашени от изчезване. Тук могат да се срещнат червен ангъч, белоопашат мишелов, малък скален орел и др.
Дряново
язовир Полени, с. Сатовча, област Благоевград
язовир Полени, с. Сатовча, област Благоевград
Това е най-големия водопад в българската част на планина Беласица. Намира се във влажна зона над село Камена, община Петрич и има пад на водата 21 метра
Природозащитен център Пода
Мандренското езеро
Река Ботуня
Фотографията е заснета във влажната зона на Езерото „Санчо Панса“ до с. Негован, област София град
Първата пролет събужда природата за нов живот. Тази жаба успешно разчита на мимикрията за да се слее с изсъхналите листа от предходната есен. Снимката е от екопътека „Бялата река“ в Централен Балкан
Езерото Дуранкулак – важен воден басейн на множество редки биологични видове.
Язовир „Широка поляна“ в Родопите след следобеден порой
Снимка от „Боянското блато“,което е на изчезване поради зазстрояване
Снимка от „Боянското блато“,което е на изчезване поради зазстрояване
Снимка от „Боянското блато“,което е на изчезване поради зазстрояване
Блатото Аркутино  е част от резервата Ропотамо признат за влажна зона с международно значение.За него е характерно, че е открита само малка част от водната му площ – останалата е покрита с гъста водна и блатна растителност
Устието на р. Велека е обявено за защитена местност в която се срещат много застрашени видове растения и животни. Това е най – важното място за южната блатна костенурка в Черноморския район, също така за обикновената блатна
костенурка и шипоопашата и шипобедрената костенурки.
Защитените местности Устието на р. Велекa и Силистар са част от комплекса с национално значение „Велека-Резовска“. Комплексът е приоритетна влажна зона в България с изразено значение за опазване на водолюбивите птици.
Родната къща на автора е на място, което е влажна зона през по-голямата част от годината и винаги може да се види вода, дори и в тревата.
Комплекс „Ропотамо“, ез. Аркутино
Комплекс „Ропотамо“, ез. Аркутино
Смолянски езера
Природен резерват Долна Топчия
Територията на блатото попада в две от защитените зони към Натура 2000:
Раяновци – защитена зона по директивата за птиците
Драгоман – защитена зона по директивата за местообитанията

Translate »