Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8249″ img_size=“full“]

През 2020 г. макар и в условия на пандемията от COVID-19 и след организирания фотоконкурс „Вода за живот“ от БАВ отново отправяме поглед към питейната вода и нейното първостепенно значение за живота на Земята. Смятаме, че е от изключително значение да се обърне голямо внимание на нейното разумно използване и опазване. Затова на 24-25 септември 2020 г. в Старосел организираме Национален семинар „Пречистване на питейните води“. Очаквайте скоро и предварителна програма на събитието тук на сайта на БАВ.

*БАВ си запазва правото да направи промени, във връзка с развитие на ситуацията с COVID-19 през месец септември, и като изпълнение на възможна заповед на Министъра на здравеопазването, свързани със световната пандемия.

Макар и пречистването на питейната вода да е едно от основните задачи на ВиК операторите някои дружества срещат обективни трудности в изпълнението на тази важна дейност. Решаването на текущи проблеми е съпътствано от по-високите изисквания, които Европейската комисия подготвя с промените в Директивата за питейни води. По думите на Комисаря по Околна среда  Virginijus Sinkevičius от миналия месец тя няма да бъде ревизирана, а ЕК ще положи по-големи усилия за нейното бързо прилагане и транспониране в националните законодателства на страните членки.

В тази връзка на събитието на БАВ ще бъдат поставени и търсени отговори на редица важни въпроси, като:

  • Каква е общата ситуация в страната по отношение изпълнение на нормативните изисквания?
  • Как се осъществява контролът върху пречистване на питейната вода?
  • Какви проблеми срещат ВиК операторите и защо?
  • Какви са техническите средствата, с които могат да се превъзмогната тези проблеми?
  • Как ще се финансира решаването на проблемите?

Допълнително, по пример на успешно преминалия конкурс през 2018 г. „Най-добра ПСОВ в България“ тази година в контакста на основното събитие желаем да направим конкурс за „Най-добра ПСПВ в България“. Повече информация за конкурса можете да прочетете тук.

Translate »