Skip to main content
Търсене

На 30 ноември 2022 г. за обществено обсъждане бе публикуван дългоочакваният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

Връзка към портала за обществени консултации към Министерски съвет с проекта на Закона.

С новия нормативен акт се цели създаването на единна уредба, която да обхване и подобри цялостната нормативна база, регламентираща дейностите в отрасъла. Проектозаконът е изготвен през септември тази година от работна група, като са взети под внимание всички относими коментари и становища, настъпилите промени в отрасъла и нормативната уредба в периода 2020-2022 г.

Сдружение „Българска асоциация по водите-БАВ“, отчитайки липсата на широка публична дискусия преди изготвянето на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията и получените многобройни обаждания и коментари в офиса на Сдружението по този повод организира на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН  ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА

Кога: 12 декември от 13:00 ч.
Къде: Федерация на научно-техническите съюзи (НТС)

Адрес: София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108

Поканени са всички членове на БАВ и представители на заинтересованите страни: Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Съюз на ВиК операторите в Република България (СВиКОРБ), Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа“, Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и др.

Всички желаещи да участват в публичната дискусия трябва да се регистрират във формата отдолу:

Име и фамилия (задължително)

Месторабота (задължително)

Email (задължително)

Телефон

Translate »