Skip to main content
Търсене

Всяка година през месец ноември светът отбелязва Световния ден на Географските информационни системи. Провеждането му цели да представи новостите, да демонстрира най-актуалните и иновативни ГИС системи, да предостави възможност за обмяна на опит и споделяне на виждания за внедряването на ГИС технологиите в България и тяхното ефективно използване за постигането на по-устойчиво развитие.

През последните повече от 20 години събитието, организирано от ЕСРИ България, се утвърди като най-големият ГИС форум в страната, който събира на едно място представители на почти всички сфери на социалния живот у нас, в това число централната и местна власт, бизнеса, неправителствените организации, академичната общност и др.

16.11.2022 г.

Онлайн, от 09:00
Евгения Караджова
Основател и управител на ЕСРИ България
Стефан Йенсен
Директор данни в Европейска агенция по околна среда (поканен)
Рахим Добария
Програмен директор Геопространствена информация в Агенция за опазване на местообитанията (AKAH) 
Сашо Дончев
Изпълнителен директор на Овергаз

Станете част от най-голямото ГИС събитие в България – онлайн конференцията по случай Световния ден на Географските информационни системи на 16 ноември 2022г. Конференцията ще бъде излъчвана на живо от 09:00ч. в платформата VIRTU. Участието е безплатно след регистрация. Не пропускайте да видите демонстрации на живо на най-новите възможности на ГИС технологиите, които да приложите във Вашата дейност. Научете повече за иновативни ГИС приложения в различни сфери – от геодезия и инженерна инфраструктура, през околна среда, превенция и управление при извънредни ситуации, до интелигентни градове, пътна безопасност, сигурност, работа с изображения и много други.

Вижте демонстрации на едни от най-значимите и иновативни ГИС системи и проекти, реализирани в България:

  • Развитие на Единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа „НАТУРА 2000“
  • ГИС на Овергаз – от планиране и проектиране, през оптимизация на теренните дейности, контрол на строителството до електронни услуги за изходни данни и съгласувания
  • ГИС приложения на МВР за анализ на пътната безопасност
  • Информационна система за управление на риска от наводнения
  • ГИС за безопасност на корабоплаването в река Дунав
  • Европейски цифров иновационен хъб в строителството
  • Интегрирана ГИС на ВиК Силистра
  • Много други

Всички участници в конференцията ще получат едногодишен лиценз за новия StoryMaps for Personal Use, а трима за ArcGIS for Personal Use.

Translate »