Skip to main content
Търсене

Работна среща-семинар по проект „Сравнителен анализ“ (първо тримесечие на 2021 г.) (онлайн формат)

Седмица на водата (около 22 март 2021 г.)

Семинар/конференция „Инвестиции в отрасъл ВиК“ (2-3 месеца след Парламентарни избори 2021 г.)

Състезание по откриване на скрити течове (май 2021 г.) Заедно със съюза на ВиК операторите

Общо събрание на БАВ (първата половина на юни 2021 г.)

Годишна среща по проект „Сравнителен анализ“ (заедно с Общото събрание първата половина на юни 2021 г.)

Работно посещение на европейски ВиК оператор по проект „Сравнителен анализ“ (края на август 2021 г.)

Международна конференция „Загуби на вода“ (23-24 септември 2021 г.)

Конференция за пречистване на отпадъчни води (края на 2021)
Translate »