Skip to main content
Търсене

Събитието бе открито от председателя на БАВ проф. Димитър Аличков и председателя на КЕВР доц. Иван Иванов

Българската асоциация по водите (БАВ) проведе Седмата годишна среща по проект за сравнителен анализ (бенчмаркинг) във ВиК дружествата в България. Събитието се състоя на 23 юни 2021 г. в София. „Координаторите от ВиК операторите, от цикъл 2020, отбелязаха ползите от участието си в проекта. Експертите споделиха своя полезен опит с новата, лесна за използване бенчмаркинг платформа, разработена от Дунавската водна програма, наречена Utility Benchmarking Program Platform (UBP). Тя дава възможност за сравнение на данни на български ВиК оператори с данни на техни колеги от Австрия и редица държави. Това ни мотивира да продължим своята дейност по проекта и да се съберем тук днес, за да дадем начало на още полезна работа по него“, коментира председателят на БАВ проф. Димитър Аличков. Събитието бе открито от него и от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов. Официален гост на форума бе зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентина Върбева. Гост бе и д-р Атанас Паскалев – съветник на министъра във ведомството.

Участие в срещата взеха инж. Иван Иванов – председател на „Български ВиК холдинг“, и Десислава Чалъмова – началник-отдел „Бизнес стандарти, процеси и мониторинг“ в Холдинга. Виртуално участници от чужбина бяха Филип Велер – координатор на Дунавската водна програма (DWP) и ръководител на техническия секретариат в Международната асоциация на ВиК операторите във водосборната област на река Дунав (IAWD), и Александър Кръстич – експерт „ВиК бенчмаркинг и електронно обучение“ от Сърбия. Д-р Ивайло Касчиев, директор в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също бе част от годишната среща. Финалната изява в програмата бе на Силвия Тодорова-Петкова, проектен координатор на БАВ.

Нашите партньори и рекламодатели

„КМТ Сервиз“/KMT Service, „Ейч Ти Ай България“/HTI Bulgaria, „Мениджър консулт“/Managerconsult и „ДМ Арматурен“/DM Armaturen.

Срещата се осъществи с подкрепата на „Български ВиК холдинг“. 

Традиционно годишната среща бе закрита с тематична игра, в които участниците доказаха своите инженерни умения в областта на ВиК, като си взаимодействаха за постигане на по-добри резултати. Споделени по време на играта бяха добри бизнес практики от специализираните компании – партньори на събитието.

Българската асоциация по водите (БАВ) за поредна година е бенчмаркинг координатор на българския хъб по него, като в края на март т.г. БАВ и участващите в проекта седем ВиК дружества от градовете Шумен, Търговище, Смолян, Перник, Видин и Благоевград и София-област направиха равносметка на постигнатото от тях през цикъл 2020, с данни за 2019 г. Това се случи на организиран от Асоциацията виртуален семинар на тема „Оценка на цикъл 2020“. 

Сравнителен анализ (бенчмаркинг) е процес на сравняване на собствените бизнес процеси и постижения с тези на други организации с доказани най-добри показатели и/или с най-добрите практики в подобна сфера на дейност по определени критерии. С термина „бенчмаркинг“ може да бъде обозначен метод за усъвършенстване на дейността, който стъпва на някакви реално постижими еталони.

Translate »