BWA-BG

Специализиран курс „Измерване на разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали”

На 28.01.2019 г. започна организирания от Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация” (ЦПО ВиК) към Българска асоциация по водите (БАВ) специализиран курс, посветен на всички аспекти при измерването разхода на вода. Обучението е предназначено както за ръководен персонал, технически служители, специалистите участвали в първото ниво на курса „Експлоатация на ВиК мрежи”, така и за фирми занимаващи се с тематиката. Доказателство за това е специалното присъствие на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол – инж. Стоян Радев.

Специална подкрепа оказват фирмите Qubiqo (Кюбико ЕООД) и Siemens България, чиито представители изнесоха специализирани презентации по темата.

Курсът ще продължи три дни, свършвайки в сряда – 30.01.2019 г. с полагане на тест. Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

Translate »