BWA-BG

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други

Управление на пластмасови отпадъци

Прессъобщение на EurEau, озаглавено „Планетата над пластмасата“. На 22 януари 2019 г. е много вероятно парламентарната комисия по околна среда на ЕК е много вероятно да приложи в действие споразуменията от тристранни диалози относно Директива за намаляване въздействието на определени пластмасови продукти в природата“ (SUP Directive или Директива за пластмаса с еднократно използване). Директивата ще забрани или ограничи/регулира използването на определени пластмаси с цел по-добра грижа за околната среда. EurEau като организация отразяваща мнението на ВиК операторите от цяла Европа приветства позицията на ЕК за добавянето на мокрите кърпички към забранения лист с продукти.

Тук можете да видите пълния текст на оригиналното прессъобщение.

Translate »