Skip to main content

Българска асоциация по водите организира обучението в период от 8  до 11 ноември (вкл.) 2021 г. в гр.  София

Краен срок за регистрация: 29 октомври  2021 г.

Специализираният курс е предназначен, както за  ръководен персонал и технически служители, така и за специалистите участвали в първото ниво на курса „Експлоатация на външни ВиК мрежи“.

Такса за участие – 570 лв.
За членове на БАВ – такса за участие  500 лв.                                  

В нея са включени всички необходими учебни материали, ръководство с пълен набор от лекции, обяд, кафе-паузи.
Пътни, нощувки и дневни се заплащат от курсистите.
Подробности за начина на плащане ще Ви бъдат съобщени допълнително, след изпратен от Ваша страна регистрационен формуляр.
При желание от страна на записалите се, нощувките могат да бъдат осигурени в хотел Хемус с цени дадени в приложения регистрационен формуляр..

Регистрацията за участие става чрез изпращане до БАВ на индивидуално попълнен регистрационен формуляр, на адрес: bwa.sofia@gmail.com, не по-късно от 29 октомври 2021 г.

 Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия,  съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

За допълнителни въпроси – инж. Мариета Иванова – ръководител обучения
/+359 888 755 275/

При провеждане на мероприятията си, БАВ спазва стриктно заповедите на МЗ свързани с извънредната епидемиологична обстановка в РБългария.

Translate »