Skip to main content
Търсене

„Вода за мир“ е темата на Световния ден на водата на ООН през 2024 г. Това мото е мотивирано от изключителното значение на водата в нашия живот и в нашето общество. Неравностойният достъп до вода, малобройни споразумения за сътрудничество в световен мащаб, необходимостта от защита и запазване на нашите водни ресурси във времето на климатични промени и от добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл са все въпроси, които изискват спешно внимание на международно, регионално и местно ниво.

Тазгодишната конференция, посветена на Световния ден на водата в България, ще се съобрази с тази тема и ще представи на публиката дискусия за важността и добрите практики за използване и управление на трансграничните реки, за различните аспекти на експлоатацията на водните ресурси и за най-новите технологии и решения, които могат да помогнат за справяне с основните предизвикателства на водния сектор по отношение на управлението, опазването и ефективното използване на водните ресурси.

Ключовото послание „Просперитетът и мирът разчитат на водата“ ще бъде предадено чрез поглед към стратегиите и подходите за адаптиране към изменението на климата, свързани с водата, мерките за изграждане на устойчиво и интелигентно по отношение на водата общество в епохата на нарастващо редуване на оскъдица на вода, наводнения и засушавания, както и необходимостта от иновации и сътрудничество по пътя за постигането му.

Тази година традиционната конференция на Българската асоциация по водите, посветена на Световния ден на водата, се организира съвместно с Мозайка, Лаборатория за хуманизиращи технологии, доставчик на решения за управление на водните ресурси с модерни технологии, използващи наблюдение на Земята и изкуствен интелект. Конференцията е подкрепена от Европейската космическа агенция и от Международната асоциация на компаниите за водни услуги във водосборния басейн на река Дунав.

Подготвили сме ярък дневен ред от ключови доклади, презентации и дискусии от експерти, професионалисти по водни ресурси, политици, мениджъри, доставчици на решения, представители на публичния, частния и неправителствения сектор от България и други Европейски страни и очакваме международна аудитория, която да помогне да отбележим Световния ден на водата в България.

Специална церемония по награждаване в началото на деня ще отличи най-добрите снимки във фотоконкурса „Красотата на водата”, провеждан ежегодно от Българската асоциация по водите съвместно с Министерството на околната среда и водите на Република България.

Translate »