BWA-BG

Българска асоциация по водите организира Девета национална конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи – иновативни технологии и апаратура“, на 30 октомври 2018 г. в Интер Експо център – София. Събитието се счита за най-голямата проява на Балканския полуостров, посветена на актуалната тема за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи. То се осъществява с подкрепата на Европейската асоциация по водни ресурси (EWRA) – водеща организация с нестопанска цел, работеща за разширяване на сътрудничеството и обмена на изследователски резултати в областта на водните ресурси. По време на форума за пореден бяха разгледани добри практики и бяха препоръчани най-нови подходи за по-ефективно управление на ВиК системите, с акцент върху намаляване загубите на вода. Компаниите „АйОТиНЕТ“ и „Софийска вода“, заедно с домакините ИЕЦ бяха основни партньори на БАВ в рамките на събитието. Партньори бяха специализираните компании Inflowmatix, Utilis, „Пайплайф България“ и Siemens България. Своя опит по темата за загубите споделиха операторите ВиК – Русе, ВиК – Исперих и ВиК – Смолян.

Целта на форума е да се окуражи обмена на опит и информация за успешни примери от различни национални/местни програми за подобряване контрола на течовете и намаляване на загубите във водоснабдителните мрежи. Да се наблегне на най-добрите и актуални технически и управленски решения, с подчертано внимание към нуждата от развитие на институционалния капацитет и установяване на сътрудничество за тяхното прилагане. Да се съберат факти и добри примери от страна на политици и водни мениджъри за увеличаване на осведомеността и вниманието към проблема със загубите на вода.

На Конференцията бяха представени подходи за намаляване на физическите и търговски загуби на вода у нас, чрез използване на иновативни технологии и модерна апаратура,. Посочени бяха предимствата на DMA и софтуерни и сателитни решения. За справянето с проблема със загубите бяха обсъдени възможности за поставяне на реалистични цели и тяхното поддържане. Разгледана и дискутирана бе нормативната уредба и институционална рамка в България, свързани с ВиК отрасъла и водния сектор, и по-специално Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и мерките, заложени в нея, касаещи намаляването загубите на вода.

Загубите на вода във водоснабдителните системи създават трудности в почти всички агломерации по света, но най-вече там, където водата не достига. Проблемът изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдните и ценни водни ресурси. Няколко големи града в България вече са започнали работа по програми, насочени към постепенното намаляване на загубите. Известно  е още, че редица фирми и ВиК дружества у нас разработват и прилагат ефективни стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби.

 

презентации

Институция / ФирмаПрезентаторПрезентация
МРРБПриветствие на МРРБ
БАВАтанас ПаскалевКратко въведение
БАВАтанас ПаскалевНякои иновативни решения, свързани с ВНП
МОСВБоряна ГеоргиеваФинансирането в сектор ВиК по ОП "Околна среда" 2014-2020 и намаляването на загубите на вода
КЕВРИвайло КасчиевЗагуби на вода през регулаторен период 2017-2021 Нормативни и регулаторни изисквания, резултати и предизвикателства
University of ThessalyVasilis KanakoudisДобри практики при намаляване загубите на вода от Гърция - част 1
University of ThessalyVasilis KanakoudisДобри практики при намаляване загубите на вода от Гърция - част 2
InflowmatixРобин БелОпределяне състоянието на мрежата, чрез аналитични решения, използвайки динамични данни за налягането
ВиК РусеМалин БирковИзползване на системата Inflowsys за анализ на работата на водоснабдителните съоръжения на територията на ВиК - Русе
UtilisEgon NotaUtilis - бъдете проактивни, чрез нашите продукти за откриване на течове със сателитна технология
Пайплайф БългарияНиколай КуюмджиевПайплайф България: RAINEO - система за управление на атмосферните води
БАВАтанас ПаскалевПоставяне на цели за намаляване на търговските загуби (Q8) референтни стойности
ВиК ИсперихДимитър ДоневПредставяне на опита на ВиК - Исперих
ВиК СмолянСаша КрайчеваНововъведения в дейностите и мерки за намаляването на загубите на вода във водоснабдителните системи, обслужвани от ВиК - Смолян

галерия

Translate »