Skip to main content
[vc_single_image image=“8178″ img_size=“full“]

Българската асоциация по водите (БАВ) проведе Шестата годишна среща по проект за сравнителен анализ (бенчмаркинг) във ВиК дружествата в България, придруженa от специализиран семинар на тема „Оптимизация на работните процеси във ВиК операторите“. Събитието се състоя на 28 – 29 януари 2020 г. в Правец. „Тази година за първи път от БАВ прилагаме новата бенчмаркинг система на Дунавската водна програма, наречена Utility Benchmarking Platform (UBP), която дава възможност за сравнение на данни на български ВиК оператори с данни на техни колеги от Австрия и редица държави от Източна Европа“, коментира председателят на Асоциацията инж. Иван Иванов. Събитието бе открито от инж. Иванов и Филип Велер – координатор на Дунавската водна програма (DWP) и ръководител на техническия секретариат в Международната асоциация на ВиК операторите във водосборната област на река Дунав (IAWD).

Гости на форума от чужбина бяха още Александър Кръстич – експерт „ВиК бенчмаркинг и електронно обучение“ от Сърбия, и Виктория Искова – координатор на Програмата за ВиК бенчмаркинг в Украйна, в рамките на IAWD, и ръководител на НПО „Дунавски воден център“.

Д-р Ивайло Касчиев, директор в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също взе участие в годишната среща, последван от Илко Йоцев, управител на „Водни и енергийни спестявания“ АД.

Партньори на БАВ на събитието в Правец бяха доказаните компании „Акварор – Бояджиев и синове“, „КМТ Сервиз“, „Електра Помп“ и „Водни и енергийни спестявания“.

Разгледани и обсъдени по време на срещата бяха основни резултати от бенчмаркинг на данни на ВиК дружествата, докладът за сравнителен анализ на КЕВР за 2018 г., процесите, свързани с изпълнението на Наредба 4, и още ключови теми относно оптимизацията на работните процеси във ВиК операторите. По време на форума споделени бяха добри бизнес практики от специализирани компании в областта на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.

Александър Кръстич запозна аудиторията със системата Utility Benchmarking Platform, а Виктория Искова сподели каква е актуалната ситуация във водния сектор в Украйна, като упомена и сходните с нашата страна проблеми.

Д-р Ивайло Касчиев представи сравнителен анализ на ВиК отрасъла за 2018 г., като разясни пред участниците „Какво следва?“ през действащия (до 2021 г.) и следващ регулаторен период (2022 – 2026 г.), като започна с дейностите пред КЕВР за настоящата година. За оптимизацията на работните процеси във ВиК операторите и за модели за енергийна ефективност говори председателят на БАВ инж. Иван Иванов. Той повдигна въпроса за необходимата промяна в Наредба 4, която определя взаимоотношенията между клиентите и ВиК операторите, и подчерта важността от нов закон за ВиК.

Илко Йоцев от „Водни и енергийни спестявания“ сподели възможности за финансиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки чрез механизмите на ЕСКО договори и договори за енергийни услуги и ползите от белите сертификати. Йоцев подчерта, че енергийните проблеми на ВиК дружествата са свързани с основния консуматор на електрическа енергия – помпите и съоръженията в пречиствателните станции за води. И посочи причините: висока цена на ел. енергията, непрогнозируем ръст на цената, липса на енергиен мониторинг и още много. Той начерта стъпки за реализиране на ЕСКО договор, като представи цялостни решения за помпени системи и иновативни за сградния фонд, като даде пример с внедряването на ВЕИ за собствени нужди в ПСОВ – Враца. Йоцев изброи ползите за ВиК дружествата при реализиране на проекти за енергийна ефективност: намаляване на риска при увеличение на цената на ел. енергията, отговаряне на екологичните изисквания, по-висока сигурност на доставките на ел. енергия, повече финансови средства за реализиране на инвестиционна програма, повече средства за увеличение на фонд работна заплата, допълнителни приходи от продажба на УЕС, навременно установяване на технически нередности и отстраняване на аварии по мрежата и съоръженията. Йоцев завърши своята презентация с думите „Ние инвестираме, вие спестявате“.

Годишната среща, придружена от семинара „Оптимизация на работните процеси във ВиК операторите“ завърши с ролеви игри, в които участниците доказаха своята търговска гъвкавост и физическа сръчност, като си взаимодействаха за постигане на по-добри резултати.

Бенчмаркингът (benchmarking) е процес на сравняване на собствените бизнес процеси и постижения с тези на други организации с доказани най-добри показатели и/или с най-добрите практики в подобна сфера на дейност по определени критерии. С термина „бенчмаркинг“ може да бъде обозначен метод за усъвършенстване на дейността, който стъпва на някакви реално достижими еталони.

Translate »