Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8167″ img_size=“full“]

За първи път ЦПО към БАВ проведе специализирания курс, касаещ материалите, влагани във ВиК инфраструктурата

Центърът за професионално обучение към Българска асоциация по водите за първи път проведе специализиран курс по темата „Видове материали и нормативни изисквания за продукти, използвани във ВиК инфраструктурата“. Той бе организиран в края на септември 2019 г. в Старосел и предизвика подчертан интерес сред членовете на Асоциацията. Част от обучението, което бе открито от председателя на БАВ инж. Иван Иванов, станаха общо 20 представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ВиК оператори и специализирани фирми. Основната цел на курса е да запознае присъстващите с отделните технически спецификации на материалите, използвани във ВиК инфраструктурата. Предназначен е за специалисти, подготвящи документи за обществени поръчки като възложители и изпълнители, както и за служители, работещи директно с продуктите, обект на обучението.

За доброто протичане на курса от голямо значение бе подборът на преподавателите, признати специалисти по отделните теми. Инж. Вили Дашинова – „Основни видове материали за водопроводни мрежи“ и „Основни видове материали за инфраструктурна канализация“. Инж. Татяна Червенкова, началник-отдел „Строителни продукти“ в дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ – „Условия и ред за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Звено за контакт относно продукти в строителството“. Инж. Христина Георгиева, главен експерт в Българския институт за стандартизация – „Въведение и основни термини в стандартизацията“, „Стандарти за продукти от термопластични и термореактивни пластмаси за водоснабдяване и напорна канализация“, „Стандарти за продукти от бетон и стоманобетон за канализация“ и „Стандарти за продукти от чугун и стомана за водоснабдяване“. Инж. Атанас Паскалев – „Основни общи и специфични изисквания на стандартите, на които трябва да отговарят стъклокерамичните продукти в строителството на канализационни колектори и мрежи.

За участниците в курса бе организирана стегната програма и бяха осигурени учебни материали. По време на лекциите присъстващите имаха възможност, заедно с преподавателите, да дискутират своите професионални проблеми и начините им за решаване. Центърът за професионално обучение към БАВ през 2019 г. проведе още един специализиран курс „Измерване разхода на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали“ – в Арбанаси, и четири основни курса „Експлоатация на външни ВиК мрежи“ – в Кърджали, Видин, Варна и Силистра, като за първи път обученията се състояха в сградите на съответните ВиК дружества. Темата за професионалната подготовка на работещите във ВиК отрасъла и необходимостта от обучението на кадрите през целия трудов стаж е факторът, изиграващ основна роля при определяне на направленията, в които Центърът ще осъществява своята дейност и в бъдеще. Програмата за предвидените обучения през 2020 г. е качена в сайта на Българската асоциация по водите.

Translate »