Skip to main content
Търсене

Загубите на вода във водоснабдителните системи създават трудности в почти всички агломерации по света, но най-вече там, където водата не достига. Проблемът изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдните и ценни водни ресурси. Няколко големи градове вече са започнали програми, които са насочени към постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че и много фирми и ВиК дружества разработват и прилагат стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се оказват много ефективни.

Събитието ще се проведе за десети път и се счита за най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион. За пореден път ще бъдат разгледани наличните най-добри практики и ще бъдат препоръчани най-новите подходи за по-ефективно управление на ВиК системи, с акцент върху намаляване загубите на вода.

Национални партньори на БАВ са Съюзът на ВиК операторите в Република България като най-голямата браншова организация, която подпомага развитието и професионалната квалификация на заетите във ВиК сектора, както и Български ВиК Холдинг, основан да подпомага работата на българските ВиК оператори.

Събитието ще се проведе на 23-24 септември 2021 г. То е предназначено за ръководители и експерти от ВиК сектора, както и за фирми-доставчици на съответното оборудване за борба с течовете по мрежата.

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 • Да окуражи обмена на опит и информация за успешни примери от различни национални/местни програми за подобряване контрола на течовете и намаляване на загубите във водоснабдителните мрежи;
 • Да се концентрира върху най-обещаващите подходи, подчертавайки специално нуждата от развитие на институционалния капацитет и установяване на сътрудничество, за да се приложат най-добрите налични технически и управленски решения;
 • Да събере факти и добри примери за увеличаване на осведомеността и вниманието към проблема със загубите на вода от страна на политици и водни мениджъри.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 • Правна и институционална рамка;
 • Иновативни решения за намаляване на физическите и търговските загуби на вода
 • Проблеми, срещани при търговските загуби на вода;
 • Задаване на реалистични цели и тяхното устойчиво постигане;
 • Създаване и управление на DMA зони;
 • Софтуерни решения за намаляване загубите на вода;
 • Необходими инвестиции. Договори на база на подобрение.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са български и английски.

ТЕХНИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Всички заинтересовани страни като доставчици и производители на иновативни технически решения за откриване и контрол на водни загуби, контрол на течовете и измерване на използваната вода са поканени да представят своите продукти и технологии в съпътстващата изложба в зала, разположена в близост до  залата на конференцията. Моля, в случай на интерес, да се отнесете до организаторите от БАВ за повече информация.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

КОРПОРАТИВНО УЧАСТИЕ

 • Златен рекламен пакет – 3000 лв без ДДС, който включва презентиране, в рамките на 30 (тридесет) минути, на продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ; възможност за ползване на самостоятелен кът (щанд) за представяне на още информация, свързана с продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ; отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на първа позиция на банера и програмата на събитието; осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламни банери на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по време на събитието; включване на рекламни материали (проспекти, брошури и др.), предоставени от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, в комплекта материали за участниците в събитието; отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в сайта на БАВ, в изданието на БАВ – списание БУЛАКВА и в социалната мрежа на БАВ, както и два пропуска за събитието – такса-участие (без нощувка).
 • Сребърен рекламен пакет – 2000 лв без ДДС, който включва презентиране, в рамките на 20 (двадесет) минути, на продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ; осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по време на събитието; отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на банера и програмата на събитието; включване на рекламни материали (проспекти, брошури и др.), предоставени от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, в комплекта материали за участниците в събитието; отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в сайта на БАВ, в изданието на БАВ – списание БУЛАКВА и в социалната мрежа на БАВ, както и един пропуск за събитието – такса-участие (без нощувка)
 • Бронзов рекламен пакет – 1ооо лв без ДДС, който включва презентиране, в рамките на 20 (двадесет) минути, на продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ; отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на програмата на събитието, както и отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в списание БУЛАКВА.
 • Рекламен банер – 500 лв без ДДС, който включва осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по време на събитието.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • д-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВ
 • Димитър Михалков, БАВ

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 • проф. д-р инж. Димитър Аличков – председател на БАВ
 • проф. инж. Ганчо Димитров, член на УС на БАВ
 • д-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВ
 • инж. Георги Владов, зам.-председател на БАВ
 • Бамбос Хараламбос, IWA

За контакти

Българска асоциация по водите (БАВ)
бул. Христо Смирненски 1 (УАСГ), Блок Б, стая 109, 1046 София, България
тел/факс: 0885 508 305 – Димитър Михалков
E-mail: bwa.sofia@gmail.com, Web site: www.bwa-bg.com

Translate »