Skip to main content

На 23 юни 2022 г. се проведе 13-ти Зелен форум на сп. Мениджър с тема „Трансформация от хората за хората“

Събитието се фокусира околова важни теми като замърсяването на въздуха и водата, рециклирането на отпадъците, разумното и щадящо използване на ресурси, корпоративна социална отговорност, ориентирана към опазване на природата. Доскоро това бяха послания, които се чуваха от малцина. Климатичните промени и глобалното затопляне вече са водещи теми в дневния ред на правителства и бизнес, които трябва да намалят в следващите десетилетия въглеродния отпечатък и замърсяването на околната среда.

Трансформацията към зелена икономика е в ход. Европейската общност видя възможност възстановяването от пандемията да даде енергия и в тази посока. Как обаче ще се използват инструментите на Зелената сделка, на Плана за възстановяване и на Механизма за справедлив преход? Какви ще са възможностите за бизнеса? Какви са поуките от енергийната криза от последните месеци? Къде може да се търси алтернатива за нови енергоносители? Какво е бъдещето пред транспорта, автомобилната индустрия водния сектор и зелените иновации? Отговори на тези въпроси даваха лекторите на събитието, сред които бе и г-жа Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, заместник-регионален директор на „Веолия“ за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“. Тук можете да прочетете презентацията ѝ.

Translate »