Skip to main content
Търсене
Събития на БАВ

Специализиран курс „ИЗМЕРВАНЕ РАЗХОД НА ВОДА В НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ И БЕЗНАПОРНИ КАНАЛИ“

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ - Център за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация” /ЦПО „ВиК”/ организира специализирания курс в периода 24-25 септември (вкл.) 2020 г. в с. Старосел…
Събития на БАВ

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Курсът ще се проведе на 27 февруари 2020 г. в сградата на УАСГ, гр. София Краен срок за регистрация: 20 февруари 2020 г. Курсът е предназначен…
Събития на БАВ

ФОТОКОНКУРС НА БАВ „ВОДА ЗА ЖИВОТ“, ЧАСТ ОТ СЪБИТИЕ „СЕДМИЦА НА ВОДАТА, 2020“

Българска асоциация по водите (БАВ) обявява фотоконкурс на тема „Вода за живот“, с начало 28 ноември 2019 г. Артистичната надпревара се организира от БАВ в…
Translate »