Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7380″ img_size=“full“]

Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги избра д-р Клаудия Кастел-Екснер за неин председател за следващите две години

Клавдия Кастел-Екснер идва от немската асоциация DVGW, където ръководи екипа за управление, качество и използване на питейните води. Тя е и директор на Европейската политика за водите.

„Водата е ценна и важна за нашето общество. Нашият сектор има опит в предоставянето на основни услуги, но ние сме изправени пред предизвикателства, които трябва да обърнем, ако искаме да продължим да предоставяме ефективни, устойчиви и достъпни услуги за водата на нашите клиенти ”, каза Клаудия.

„Искам да подчертая жизненоважната роля, която водата играе в нашето общество. Политиците на ЕС трябва да направят повече, за да защитят нашите водни ресурси и да насърчат водните услуги. Водата трябва да бъде приоритизирана в политическия дневен ред, тъй като тя често е пренебрегвана, особено по отношение на икономическите интереси от промишлеността и селското стопанство. Решена съм да утвърдя политическия статута на EurEau, докато се справяме с глобални въпроси като изменението на климата, като насърчаваме инвестициите и иновациите в сектора ”, продължи тя.

Клаудия има над 25-годишен опит в работата във водния сектор както на национално, така и на европейско равнище. Сред нейните приоритети за следващите години е да се гарантира, че потребителите и околната среда са защитени на фона на преразглеждането на ЕС на нашето основно законодателство в областта на водите, като се започне от Директивата за питейната вода до Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, като същевременно се запази достъпността на услугите.

Пълният резултат от изборите на EurEau, гласувани от техните колеги, са:

~ Клаудия Кастел-Екснер – Германия (BDEW и DVGW) – Президент на EurEau

~ Том Лийхи – Ирландия (CCMA) – председател на комисията по питейна вода на EurEau

~ Michaël Bentvelsen – Нидерландия (Unie van Watterschappen и Vewin) – съпредседател на комисията по отпадъчни води на Европейската комисия за екологично сътрудничество

~ Sarah Gillman – Обединеното кралство (Water UK) – съпредседател на комисията по отпадъчни води на EurEau

~ Bruno Tisserand – Франция (FP2E) – председател на комисията по икономика и правни въпроси на EurEau.

Пълният изпълнителен комитет ще се състои от Ален Гилис (Белгакуа, Белгия), Осмо Сеппяла (FIWA, Финландия), Нийл Кер (WSA, Малта), Мирча Макри (ARA, Румъния), Изток Розман (СИСС-CPU, Словения), Мариано Бланко Ороско (AEAS, Испания) и Стюарт Колвил (Вода, Великобритания).

Всички колеги заеха новите си позиции от 1 юли 2019 година.

Translate »