BWA-BG

Кампания на Сдружение на строителни инженери – ICE

Чиста и леснодостъпна вода за всеки е неразделна част от света, в който всички ние бихме искали да живеем. За съжаление, обаче, поради лоша икономика или остаряла и неразвита инфраструктура милиони хора, включително деца, умират всяка година от болести, свързани с неадекватно пречистване на питейни води, водоснабдяване, третиране на отпадъчни води и хигиената като цяло

Извадка от доклад, свързан с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации

Translate »