Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7413″ img_size=“full“]

Кампания на Сдружение на строителни инженери – ICE

Чиста и леснодостъпна вода за всеки е неразделна част от света, в който всички ние бихме искали да живеем. За съжаление, обаче, поради лоша икономика или остаряла и неразвита инфраструктура милиони хора, включително деца, умират всяка година от болести, свързани с неадекватно пречистване на питейни води, водоснабдяване, третиране на отпадъчни води и хигиената като цяло

Извадка от доклад, свързан с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации

[vc_single_image image=“7415″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7416″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7417″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7418″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7419″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7420″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7421″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
[vc_single_image image=“7422″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“link_image“]
Translate »