Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7431″ img_size=“full“]

Международната асоциация на ВиК дружествата в района на водосбора на река Дунав (IAWD) е получила финансиране (грант №:TF071876) от австрийското правителство, администрирано от Световната банка, за изпълнение на компонент 2 от „Програма за изграждане на капацитет в Дунавския регион за водоснабдяване и третиране на отпадъчни води, по-известна като Дунавска водна програма (DWP).

С подкрепата на DWP, в рамките на Дунавския регион, е започнат набор от дейности за изграждане на капацитет на комунални компании за предоставяне на устойчиви услуги за водоснабдяване и отпадни води, напр. Дунавската водна конференция, Дунавското учебно партньорство (D-LeaP) и отвореното онлайн пространство за знания DANUBIS.org. На този етап IAWD, както и DWP, включително всички гореспоменати дейности, комуникират независимо една от друга (т.е. имат отделени уебсайтове и бюлетини), имайки само ограничена взаимовръзка помежду си.

В тази връзка IAWD търси индивидуален консултант, който да преразгледа съществуващите инструменти за комуникация и да разработи и представи стратегия за ефективна и ефикасна комуникация със своите заинтересовани страни, включително присъствието в социалните медии.

Пълните подробности за заданието и очакваните стъпки са включени в техническото задание. Възлагането ще се основава на краткосрочен договор с IAWD. Очаква се заданието да приключи на 31 декември 2019 г. Изразените интереси (включително пълно CV, мотивационно писмо и референтен списък на работата) като част от заявлението трябва да бъдат доставени (по пощата или по електронна поща) на посочения по-долу адрес до 31 август 2019 г.

IAWD – International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area

Attn: Philip Weller, Danube Water Program

c/o World Bank Praterstrasse 31/18, A-1020 Vienna, Austria

E-mail: weller@iawd.at with a copy to schilling@iawd.at

[vc_separator border_width=“2″ css=“.vc_custom_1565001830633{padding-top: 30px !important;}“]
Translate »