Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7848″ img_size=“full“]

Европейският парламент, Финландското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия постигнаха споразумение на ранно второ четене относно директивата за питейна вода на 18 декември 2019 г. На 23 януари беше проведен технически трилог за приемане на съображенията на членовете към целия текст на директивата. Комитет на постоянните представители (COREPER) ще разгледа и евентуално ще одобри окончателния текст през следващите седмици. Накрая Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) ще проведе гласуване по договорената версия.

Някои предварителни текстове на споразумението могат да бъдат намерени тук.

Пълния текст на статията, както и други новини от Европа можете да прочетете на сайта на EurEau.

Translate »