Skip to main content
Търсене

Целта на курса е усвояване на практични знания и умения за използване  ГИС с отворен код в ежедневната работа на специалисти в областта на ВиК мрежи и съоръжения. Тази ГИС е свободно достъпна и много динамично развиваща се в световен мащаб.  Курсът съчетава знания за фундамента на ГИС и практично обучение, специално подготвен с реални данни използвани в Регионалните мастер планове на ВиК дружествата. Разглеждат се въпроси за създаване и управления на ГИС проекти, събиране и обработка на данни, ГИС анализи и автоматизирано генериране на карти, използване и публикуване на данни от и в Интернет.

Translate »