Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“6429″ img_size=“full“]

Обща информация

Идеята Европа да стане първия континент в света, недопринасящ към климатичните промени до 2050 г., е от най-големите предизвикателства, но също и възможности на нашето време. За да се постигне това, Европейската комисия представи Европейската „Зелена сделка”, най-амбициозния пакет от мерки, които трябва да дадат възможност на европейските граждани и бизнеса да се възползват от устойчив зелен преход. Мерките, придружени с първоначална карта на ключовите политики, варират от амбициозно намаляване на емисиите, инвестиране в авангардни изследвания и иновации, до опазване на естествената среда в Европа.

Подкрепена от инвестиции в зелени технологии, устойчиви решения и нови типове бизнеси, Зелената сделка може да бъде нова стратегия за растеж на ЕС. Включването и ангажираността на обществеността и на всички заинтересовани страни е от решаващо значение за нейния успех.

Преди всичко Европейската Зелена сделка определя път за справедлив и социално справедлив преход. Тя е проектирана по такъв начин, че да обърне внимание на всички – от отделните индивиди до цели региони.

Цели на Зелената сделка

  • Нулеви въглеродни емисии до 2050 г. (-50-55% до 2030 г.)
  • Стратегия за биоразнообразие за 2030 г.
  • Нова индустриална стратегия
  • Нов работен план относно кръгова икономика
  • „От ферма към вила” (Farm to Fork) стратегия за устойчиво подобрение качествата на храната
  • Предложения за „Европа без замърсяване” ще бъдат представени през 2021 г., но що се отнася до водата, Комисията иска да възстанови естествените функции на подземните и повърхностните води. Стратегията „Farm to Fork“ трябва да намали замърсяването от излишните хранителни вещества. EK ще предложи мерки за справяне със замърсяването от градския отток и от нови или особено вредни източници на замърсяване, като микропластика и химикали, включително фармацевтични продукти. Необходимо е също да се обърне внимание на комбинираните ефекти на различни замърсители

Пълния текст на документа можете да видите тук.

[vc_single_image image=“7677″ onclick=“img_link_large“]
Translate »