Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“6429″ img_size=“full“]

Завършиха дебатите по директивата в края на 2019

Европейският парламент и Съвета на ЕС стигнаха до политическо съгласие относно Директивата през декември, 2019 г. Споразумението отразява добре и подробно препоръките на Световната здравна организация по отношение параметрите за качество на водата, допълваща и развиващите се повсеместно в Европа изисквания към материалите в пряк допир с питейна вода. Документът също така представлява голямо подобрение на предложението на Комисията.

Новите промени в законодателството правят задължителни методите, включващи оценката на риска, създавайки връзка между Рамковата директива за водите, която гарантира качеството на водните ресурси и настоящата Директива, отнасяща се до защитата на здравето на хората.

Translate »