Skip to main content
Търсене

Обучението е предназначено както за ръководен персонал и технически служители, така и за специалистите участвали в основен курс „Експлоатация на външни ВиК мрежи“. Учебната програма включва теми, свързани с измерване разход на вода в напорни тръбопроводи и измерване разход на вода в безнапорни канали. Лектори са членовете на УС на БАВ проф. д-р инж.Ганчо Димитров и проф. д-р инж. Петър Калинков – дългогодишни преподаватели в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Translate »