Skip to main content
Търсене

Курсът е продължение на основен курс „Пречистване на отпадъчни води от населени места“ и в него са засегнати подробно подръжката и експлоатацията на съоръженията за механично пречистване на отпадъчни води от населени места.

Translate »